Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Vauvalasku tasattava

Suomi tunnetaan modernina ja tasa-arvoisena maana. Töitä on tehty ja paljon on saavutettu. Silti todellisen tasa-arvon toteutumista haastetaan edelleen. Yksi hidasteista on vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen työnantajien kesken. Kyse ei ole enää näkymättömästä lasikatosta, vaan räikeästä esteestä nuorten naisten työllistymiselle ja eheille työurille.

Tutkimusten mukaan äitiriskin myötä nuoret naiset ajautuvat pätkätyöputkeen, vaikka naiset suorittavat jo nyt suurimman osan kaikista akateemisista loppututkinnoista. Moni on tahtomattaan sivuraiteella. Tähän meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa – ei inhimillisestä eikä kansantaloudellisesta näkökulmasta.

Eläketurvakeskuksen arvion mukaan seuraavien 10 vuoden aikana maassa jää eläkkeelle 670 000 henkilöä. Tasa-arvoinen työelämä olisi koko Suomelle todellinen kilpailuetu.

Vauvalasku aiheuttaa erityisen suuren rasitteen naisvaltaisille aloille. Lapsi maksaa äidin työnantajalle jopa 14 000 euroa, Kelan maksamien korvausten jälkeenkin. Naisten yritykset ovat usein pieniä, jolloin työntekijän palkkaamisen kustannukset ovat muutenkin suhteessa suuret. Työllistämisen riskit ovat naisvaltaisissa pienyrityksissä tämän epäkohdan vuoksi kohtuuttomat. Monet yrittäjänaiset yrittävätkin selvitä lisäämällä omaa työmäärää ja tyytymällä alhaisempiin tuloihin. Järjestelmä on muokattava sellaiseksi, että työnantajan ei tarvitse huolehtia äitiriskistä.

Perheenlisäys on iloinen ja monesti perhe-elämää mullistava asia. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisemmin kaikkien työnantajien kesken. Ruotsissa asia on ratkaistu jo 70-luvulla tasaamalla vanhemmuuden kulut verovaroin. Länsinaapurissammekäytössä olevassa vakuutusmallissa kustannukset korvataan työnantajalle täysmittaisesti työnantajien maksamasta vakuutuksesta.

Yrittäjänaiset ovat tehneet asiasta kansalaisaloitteen, jolla tavoitellaan muutosta parempaan. Kansalaisaloitteilla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa. 50 000 kansalaisen allekirjoitus takaa aloitteen pääsyn eduskunnan käsittelyyn. Jokainen lapsi on lahja Suomelle.

Ma keskustanaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Elsi Kataisen kanssa tuemme aloitetta.

  • 31.05.2013

Julkaisu arkisto