Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kuntien kustannuksiin läpinäkyvyyttä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Outi Mäkelä ja Lenita Toivakka vaativat kehysriihen kynnyksellä kuntien kustannuksia avattaviksi. Mäkelä ja Toivakka muistuttavat hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan kuntien todellisia kustannuksia on avattava palveluiden kehittämiseksi ja kustannustietoisuuden lisäämiseksi.

Kansanedustajat, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Outi Mäkelä ja Lenita Toivakka painottavat kuntatalouden remontissa läpinäkyvyyden merkitystä kuntien kustannuksissa.

”Tällä hetkellä yksittäisten kuntapalveluiden kustannukset hukkuvat massaan. Kuntalaisilla tai aina edes päättäjilläkään ei ole mahdollisuutta nähdä yksittäisten palveluiden todellista hintaa. Kustannustietoisuus ja – avoimuus ovat edellytys sille, että kuntalaisille tuotettuja palveluita kyetään kehittämään kustannustehokkaasti. Tämä tarkoittaa myös, että tällöin yrityksille avataan ovet osallistua kyseisten palveluiden tuottamiseen, mikäli he kykenevät tähän tarpeeksi kilpailukykyisesti. Ulkoistaminen on järkevää silloin kun, sitä kautta kyetään toimimaan tehokkaammin ja edullisemmin”, Mäkelä ihmettelee kuntasektorilla yhä leijailevaa ulkoistamisen mörköä.

”Kunnallisten palveluiden hintojen avoimuus on ensiarvoisen tärkeää myös pelkästään kustannusvertailun takia. Mahdollisuus, ja toisaalta myös avoimuuden kautta tuleva lievä pakko, vertailla oman kunnan kustannuksia sekä toisiin kuntiin että yrityksiin, asettaa kuntapäättäjät pohtimaan oman tuotannon laatua ja tuottavuutta”, Toivakka lisää.

Kansanedustajat hämmästelevät, miten kankeita kuntien laskentajärjestelmät ovat. Kuntalaisilla, sekä asiakkaina, että veronmaksajina olisi oikeus tietää, mitkä ovat palveluiden todelliset kustannukset ja miten ne ovat kehittyneet. Kustannusten avaaminen on myös edellytys sille, että voidaan ottaa käyttöön muualla pohjoismaissa hyvin toiminut palvelualoite.

  • 25.02.2014

Julkaisu arkisto