Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Terveyskeskusten odotusajat ja laatu julkisiksi

Kokoomuksen kansanedustajat Sarkomaa ja Toivakka ovat huolissaan siitä, että kunnat eivät julkista terveydenhuoltolain edellyttämiä tietoja hoitoonpääsystä terveyskeskuksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisten tietojen mukaan jopa viidennes terveyskeskuksista julkaisi odotusaikatiedot harvemmin tai ei ollenkaan. Edustajat muistuttavat kuntia terveydenhuoltolain velvoitteista.

"Miksi kunnat piilottelevat kuntalaisten kannalta olennaista tietoa? Aito valinnanvapaus ei voi toteutua, jos potilaalla ei ole riittävästi tietoa. Kuntalaisilla on oikeus valita kuntansa sisällä terveyskeskuksensa ja ensi vuoden alusta valinnanvapaus laajenee koko maahan", muistuttavat Sarkomaa ja Toivakka.

Edustajat vaativat, että tietojen on oltava esillä, jotta kuntalaiset pystyvät paremmin tekemään päätöksen hoitopaikastaan. Ainoastaan hoitoonpääsytiedot eivät riitä, vaan on myös julkaistava tietoa palveluiden laadusta ja hoitotuloksista.

On myös tärkeää pohtia, mitä tietoa kuntalaiset valitessaan terveysasemaansa tarvitsevat. "Haastammekin kuntalaiset sekä terveydenhuollon ammattilaiset avoimeen keskusteluun sekä antamaan palautetta, mikä on olennaista terveyskeskuksien laatua kehitettäessä ja mikä tärkeätä, kun terveyspalveluja valitaan. Tietoa tarvitaan kipeästi lisää, jotta päättäjät ja palveluiden tuottajat voivat kehittää palveluja sekä vertailla oman kunnan ja terveysaseman toimintaa muihin", vetoavat Sarkomaa ja Toivakka.

Edustajien mukaan avoimuus luo positiivista kilpailua laadusta ja tehokkuudesta, joka koituu kaikkien kuntalaisten eduksi. Koska välttämättömän sote-uudistuksen vaikutukset tuntuvat ihmisten palveluissa vasta usean vuoden kuluttua, tarvitaan välittömästi rinnalle muita kehittämistoimia.  "Hoitojonot tulevat meille kaikille kalliiksi", toteavat Sarkomaa ja Toivakka.

  • 07.09.2013

Julkaisu arkisto