Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Ihminen kehitysyhteistyön keskiöön

Osallistuin eilen eduskunnassa järjestettyyn Kehityspoliittisen toimikunnan vuosiarvion julkistamistilaisuuteen. Suomen kehityspolitiikan painopiste on ihmisoikeuksien vahvistamisessa. Hyvästä tavoitteesta huolimatta, ihmisoikeuksien läpileikkaavuus ei kuitenkaan ole toteutunut odotetulla tavalla. Vaikuttavuutta voidaan parantaa nostamalla ihminen oikeasti yhteistyön keskiöön, itse projektin sijaan.

Ihmisoikeuksien vahvistaminen edistää kestävää kehitystä, talouskasvua ja hyvinvointia - kehitysyhteistyön perustavoitteita. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin. Naisten ja lasten kouluttaminen on avain köyhyyden vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Lue koko tiedote tästä.

  • 13.09.2013

Julkaisu arkisto