Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Hyvä veli-verkostojen aika on ohi

On huolestuttavana, että lähes 40 prosenttia nykyisistä valtuutetuista kokee salaisten ja epäterveiden hyvä veli -verkostojen vaikuttavan yhä kunnallispolitiikassa. Asia selviää Vihreän Langan teettämästä kyselystä valtuutetuille. Erityisesti monet naiset jättävät kunnallispoliittisen uransa kesken yhden tai kahden valtuustokauden jälkeen.

Suljetut sisäpiirit ovat päätöksenteossa epäterve merkki. Aito mahdollisuus vaikuttaa päätettäviin asioihin sekä oman kiinnostuksen mukainen eteneminen kunnallispolitiikan tehtävissä kannustaa lähtemään mukaan politiikkaan ja jatkamaan jo aloitettua työtä.

Nykyään monet valtuutetut ilmoittavat avoimesti sidonnaisuuksistaan, jotka voisivat vaikuttaa heidän päätöksentekonsa puolueettomuuteen. Ilmoittaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Kannustankin sekä ehdokkaita että puolueita sopimaan siitä, että jatkossa sidonnaisuuksien ilmoittamisesta tulisi automaattinen avoimuutta lisäävä tapa.

Kunnallisen päätöksenteon tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää ja päätösten perusteluiden kestää päivänvaloa. Vain sillä tavalla luomme luottamusta kunnallisen päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen, mikä on erityisen tärkeää silloin, kun joudutaan tekemään vaikeita ja ikäviäkin päätöksiä.

  • 19.10.2012

Julkaisu arkisto