Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Peruspalvelut olennainen osa sosiaaliturvaa

Ihmetyttää, miksi peruspalvelut ja tulonsiirrot on viime päivien julkisessa keskustelussa asetettu vastakkain. Viime hallituskaudella perusetuisuuksia pystyttiin nostamaan ja lähes kaikki etuudet on sidottu elinkustannuksia seuraaviin indekseihin. Yhteensä edellinen ja nykyinen hallitus ovat korottaneet kansalaisten suoria tulonsiirtoja vuositasolla yhteensä yli 1 100 miljoonalla eurolla.

Suomalaisten hyvinvointi ei lisäänny kuitenkaan pelkillä korotuksilla sosiaalietuuksiin. Monelle perheelle on tärkeämpää saada esimerkiksi kunnallista kotiapua tarvittaessa kuin muutaman euron korotus lapsilisään. Peruspalvelut ovatkin olennainen osa sosiaaliturvaa. Toimivat palvelut lisäävät kansalaisten yhdenvertaisuutta ja ne muodostavat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustan. Pelkkien tulonsiirtojen sijaan on katsottava kokonaisuutta.

Hallituksen tavoittelemilla rakenteellisilla uudistuksilla ja erityisesti kuntauudistuksella on tarkoitus turvata jatkossakin palveluiden saatavuus, kun väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. Vahvemmat hartiat mahdollistavat palveluiden kehittämisen ja ammattitaitoisen johtamisen. Samalla resursseja voidaan suunnata hallinnosta sinne, missä tekeviä käsipareja todella tarvitaan.

Erityisesti perheisiin sekä lasten ja nuorten asemaan on panostettava. Varhainen puuttuminen ei saa olla pelkkä fraasi, vaan siitä on tehtävä arkea kaikilla tasoilla. Usein lasten ja nuorten lisäksi apua tarvitsevat myös lasten vanhemmat.

  • 04.07.2012

Julkaisu arkisto