Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Perhevapaalta palaavalle turvaa

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Lenita Toivakka kannustavat työministeri Ihalaista laittamaan hihat heilumaan työelämän tasa-arvoasioissa. Työ- ja elinkeinoministeriön Perhevapaalta työhönpaluuta -työryhmä ei esittänyt perhevapaalta palaavien asemaan parannuksia. Palkansaajakeskusjärjestöt jättivät työryhmän muistioon eriävän mielipiteen.

”Perhevapaalta paluuseen liittyvä epävarmuus tuo turvattomuuden tunnetta ja taloudellista epävarmuutta lapsiperheisiin ja lasten hankintaa suunnitteleville. Ministeri Ihalaisen on otettava asiassa aktiivinen ote.”

Perhevapailta työhön palaavien ongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet. Moni palaa perhevapaalta eri työtehtävään. Kun pienen lapsen vanhempi palaa töihin, on työ saattanut loppua tai mahdollisesti palkkaa tai työtehtäviä heikennetty.

”Suomalaisessa työelämässä tarvitaan kaikki osaajat, tasavertaisesti naiset ja miehet. Hallitus on erityisesti kannustanut juuri perhevapailla olevia naisia. Meidän on myös omalta osaltamme kannettava vastuu heidän työurakehityksestään. Äitiys ei saa olla syy sysätä sivuun uraa”, toteavat Sarkomaa ja Toivakka yhteen ääneen.

”Käyttöön on otettu joustava hoitoraha ja myös osa-aikainen päivähoito on mahdollista monessa kunnassa.  Kun osa-aikaisia mahdollisuuksia on tarjolla myös työelämässä, helpottuu siirtyminen työn ja perhevapaiden välillä. Pienten lasten vanhemmille on luotu joustavia mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe. Työtä on jatkettava työelämän joustojen sekä perheystävällisen työelämän rakentamiseksi.”

  • 15.05.2014

Julkaisu arkisto