Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Lapset ja nuoret ansaitsevat tarvitsemansa palvelut

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Lenita Toivakka vaatii lapsen oikeuksien päivänä 20.11. sosiaali- ja terveydenhuoltoa huomioimaan paremmin lapset ja nuoret. Tällä hetkellä kuntien terveydenhuollossa on usein ongelmana toisistaan erilliset palvelut.

”Huolena on, että lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, eivät niitä saa, koska järjestelmä on liian monimutkainen. Palvelut on suunniteltava tulevaisuudessa paremmin lapsen ja nuoren edun mukaisesti. Kun avuntarve on suuri, kynnyksen saada apua on oltava matala.”

”Ammattilaisia tulee ja menee lapsen elämässä. Jos vanhemmat eivät ole tarpeeksi aktiivisia, riskinä on, että lasta pompotellaan luukulta toiselle. Riskit korostuvat tilanteissa, joissa siilojen sijaan tarvittaisiin moniammatillista yhteistyötä, kuten syömis- ja mielenterveyshäiriöissä sekä vammaisten lasten hoidossa.”

”Esimerkiksi vammaisella lapsella ja hänen perheellään olisi oikeus riittävään neuvontaan ja palveluohjaukseen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan tilanne on nyt kuitenkin se, että monen lapsen vanhemmat ylikuormittuvat jo siitä, kun he taistelevat viranomaisten kanssa pelkästään lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisesta.”

”Vuoden 2013 lasten päivän teema onkin vammaisten lasten oikeudet. YK:n lapsen oikeuksien komitea on antanut Suomelle useita huomautuksia vammaisten lasten oikeuksien puutteellisesta toteuttamisesta. Tilannetta voitaisiin parantaa ottamalla potilas palveluiden suunnittelussa keskiöön.”

”Palveluiden integraatio ja aito moniammatillisuus vaatii töitä ja sote-järjestelmän uudelleen miettimistä. Tästäkin syystä tarvitsemme pikaisesti sote-uudistusta.”

  • 20.11.2013

Julkaisu arkisto