Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Etelä-Savon Kokoomusnuoret 45v

Etelä-Savon Kokoomusnuoret juhlistivat 45-vuotista taivaltaan lauantaina. Minulla oli kunnia tuoda tapahtumaan eduskuntaryhmämme terveiset:

"Arvoisa juhlaväki, hyvät kokoomusnuoret,

Minulla on suuri kunnia tuoda Kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta tervehdys tänne Etelä-Savon Kokoomusnuorten 45-vuotisjuhlaan.

Vuonna 1968 olin itse 7-vuotias. Kokoomuksesta ja kokoomusnuorista en paljoa tiennyt muuta kuin kuuntelin isän lempeitä kehoituksia äidilleni äänestää vaaleissa kokoomusta. Vuotta 68 kuvataan hulluksi vuodeksi. Maailmalla kuohui enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen.  Tätä vuotta leimasivat Vietnamin sota, Kiinan kulttuurivallankumous, Che Queveran esimerkki radikalisoi nuoria ja opiskelijoita kapitaismia vastaan. Mielenosoituksia, mellakoita ja salamurhia eri puolella maailmaa. Vanha vallattiin ja suomalaiset nuoret lähtivät kaduille ja mielenosoituksiin.

Suomen eduskunnassa oli tuolloin vasemmistoenemmistö. Presidentinvaleissa oli ehdokkaana kokoomuslainen Matti Virkkunen. Siitä kampanjainnosta alkoi kokoomuksen nopea nousu. Kokoomusnuoret olivat kampanjassa mukana aktiivisesti.

Tässä tilanteessa Etelä-Savossa myös porvarillisesti ajattelevat nuoret aktivoituivat ja perustivat kokoomuslaisen yhdistyksen. Hienoa!

Alkuvuosina yli 40 vuotta sitten, nuorten piirillä oli kaksi työntekijää. Piirisihteerin lisäksi kouluasiainsihteeri hoiteli kouluvaaleja. 80-luvun vaihteessa hankittiin omaa toimintaa vakiinnuttamaan Kuvalan koulun, jossa järjestettiin mm. joka kesäisiä leirejä nuorille työttömille, jotka myös kunnostivat koulua. Kuvalassa järjestetyt poliittiset seminaarit olivat monen nuoren poliittisen kasvatuksen alkeiskursseja. Poliittista kipinää sieltä hakivat ja saivat mm. tuleva KNL:n puheejohtaja Harri Hiltunen ja pääsihteeri Panu Karjalainen.

Nuorten piirillä oli 70-luvulla jäseniä n. tuhat ja paikallisyhdistyksiä lähes 30. Ja toiminta oli varsin aktiivista. Tämä joukko oli keskeisesti mukana mm. Eduskuntavaaleissa ja sen tukemista ehdokkaista valittiin aikoinaan kansanedustajiksi mm. -70 Aslak Aas Mikkelistä, -75 Mauri Miettinen Ristiinasta ja -83 Pirjo Rusanen Mikkelistä.

Omat poliittiset muistoni 70-luvulla liittyvät Töölön yhteiskouluun ja teiniliittoon. Koulussamme vaikutti eräs pitkätukkainen Ben Z, joka ahkerasti jakoi meille nuoremmille Ole Porvari-merkkejä.

Etelä-Savossa aktiiviset nuoret vakiinnuttivat toimintansa niinkin vakaalle pohjalle, että piirin liikevaihto oli 80-luvun taitteessa suurempi kuin puolueen piirijärjestön. Muutamia kertoja nuorten piiri jopa tuli ukkopiirin hätiin tilapäisellä lainoituksellaan.

Hyvät nuoret aktiivit,

Pienessä Etelä-Savon piirissä, piiritason merkitys on suuri. Paikallisyhdistykset ovat pienehköjä ja piirillä on siten verrattain suuri rooli, joka muualla isommissa piireissä kuuluu paikallisyhdistystasolle.

Pienestä koostaan huolimatta Etelä-Savon piiri on ollut tehokas kasvattajaseura liittotasolle. Etelä-Savosta on mm tullut kolme KNL:n puheenjohtajaa: Teppo Leinonen, Harri Hiltunen ja Antti Häkkänen. Vastaavaan ei ole pystynyt kuin Varsinais-Suomi, piirijärjestöistä suurin. Etelä-Savolla on myös ollut ainakin niin kauan kun minä muistan kokoaan suurempi rooli myös liiton sisällä neuvotteluissa ja henkilövalinnoissa. Tälläkin hetkellä 2014 alusta KNL:n liittohallituksessa on kaksi eteläsavolaista Elina Hölttä ja Lauri Tarkiainen.

Olen kiitollinen teille kaikille niistä hyvistä keskusteluista ja ajatuksia herättävistä kommenteistanne. Voin olla tyytyväisin mielin, kun tiedän, että teistä tulee ja kasvaa puolueemme työlle vastuullisia ja aktiivisia jatkajia. Kokoomusaate ei kuihdu vaan toivottavasti vaan vahvistuu, kun politiikan tekijät ajan saatossa vaihtuisivatkin.

Hyvät kuulijat,

Kokoomus on saanut tehdä hartiavoimin töitä viimeisten vuosien aikana hallitusvastuussa. Suomen talouden tilanteeseen ei ole tulossa nopeaa ratkaisua, tämän olemme voineet kaikki nähdä ja lukea median välityksellä viimeisten kuukausien aikana. Samalla maatamme koettelee teollisuuden ankara rakennemuutos, jonka myötä tuhannet työpaikat häviävät maastamme. Kun kokoomuksen johtaman kuuden puolueen hallituskoalition kanssa asioiden päättämisestä on tullut paikoitellen hyvin vaikeaa, haasteita meiltä ei ole ainakaan puuttunut.

Ei ole helppoa karsia kuntien tehtäviä miljardilla eurolla, pidentää suomalaisten työuria tai tehdä verokorotuksia. Vaikeiden päätösten edessä heikompihermoiset olisivat jo jättäneet työn kesken. Meille taas tuo päättämättä jättäminen ei ole ollut mikään vaihtoehto. Eteenpäin on mentävä, jotta Suomi pärjää myös tulevaisuudessa. Kykenemättömyys päätösten tekemiseen tarkoittaa samalla sitä, että nuorempien sukupolvien taakkaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi kasvatetaan merkittävästi. Ei voi olla myöskään oikein, että vastuu tämän maan pyörittämisestä vyörytettäisiin tulevien sukupolvien tehtäväksi.

Arvoisa juhlayleisö,

Kokoomus on nostanut hallituskaudellaan keskeiseksi tavoitteekseen työnteon ja työllistämisen kannustamisen. Kaikki tukemamme toimenpiteet edistävät työllistämistä ja uusien työpaikkojen syntymistä Suomeen. Työ itsessään ei ole itseisarvo, mutta vain työtä tekemällä Suomi voi menestyä ja pienentää kestävyysvajettaan. Hallituksessa olemme olleet mukana päättämässä esimerkiksi työntekoon kannustavasta sosiaaliturvan suojaosien käyttöönotosta kannustaaksemme ihmisiä ottamaan vastaan myös lyhytaikaista työtä.

Kokoomus on ollut mukana sopimassa myös opintotuen uudistamisesta siten, että jatkossa tukikuukausien määrää vähentämällä opintorahan tasoon tehdään korotus. Samalla mahdollisuutta nostaa opintolainaa kasvatetaan, jotta yhä useampi nuori voi suorittaa opintonsa tavoiteajassa. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen uudistamisella pyritään siihen, että oppilaitokset kehittävät tarjoamaansa koulutusta laadukkaammaksi ja kannustavat nuoria valmistumaan tavoiteajassa työelämään. Kokoomuslainen vire näkyy myös koulutuspolitiikassa siitä huolimatta, että itse ministerin salkkua meillä ei ole tällä hallituskaudella. Edelleen tarvitsisimme laaja-alaisempia ja kansainvälisempiä tutkintoja ja enemmän joustoa eri korkeakoulujen välillä.  Tiukat tutkintovaatimukset ja joustamaton järjestelmä on este Suomen kilpailukyvylle ja täten uusille työpaikoille.

Hyvät kokoomusnuoret,

Kokoomusnuoret ovat kautta historian kulkeneet omia polkuja pitkin. Aina välillä tuo polku on kulkenut vahvemmalla pohjalla ja taas välillä hieman huterammalla. Joka tapauksessa te nuoret olette nostaneet rohkeasti keskusteluun yhteiskunnallisia ongelmakohtia ja uusia politiikan avauksia. Kokoomusnuoret ovat herätelleet meitä vanhempia päätöksentekijöitä silloinkin, kun emme itse ole nähneet päätösten mahdollisia ongelmia. Parhaimmillaan tuo nuorten ja meidän hieman vanhempien kokoomuslaisten yhteistyö ja ystävyyssuhde vahvistaa puolueemme menestystä.

Pahimmillaan huono yhteistyö ja harkitsemattomat poliittiset avaukset vahingoittavat lopulta koko puolueyhteisön toimintaa. Teillä nuorilla on valtavasti mahdollisuuksia asioiden esittämiseen ja tekemiseen. Noiden mahdollisuuksien mukana kulkee kuitenkin myös vastuu, joka koskettaa koko puoluettamme. Se teidän on hyvä pitää mielessänne, kun rakennatte rohkealla tavalla uutta Suomea ja tuette puolueemme työtä.

Yhteistyössä on voimaa, tavataan sanoa. Eikä ihme. On perusteetonta väittää, ettei järkevällä yhteistyöllä olisi merkitystä. Kokoomusnuoret ottivat taannoin voimakkaasti kantaa Suomen heikkenevän kilpailukyvyn kohentamiseksi ”Siirrä yrityksesi Viroon” – kampanjalla, jossa vaaditte muun muassa yritysverotuksen selvää keventämistä. Kampanjanne taustalla oli aito ja perusteltu huoli Suomen kilpailukyvyn heikentymisestä ja Suomen selviytymisestä globaalissa talouden kilpailussa. Kokoomus oli hallituksessa ollessaan havahtunut samaan yhä syvenevään ongelmaan. Kokoomus saikin tänä keväänä ajettua hallituksessa läpi yhteisöverokannan alentamisen 20 prosenttiin, mikä jättää vuositasolla yli 870 miljoonaa euroa enemmän varoja yritysten käytettäväksi työllistämiseen ja investointien tekemiseen.

Tuo yritys- ja osinkoverotusta koskeva veropaketti on tällä hetkellä eduskunnassa meidän käsiteltävänämme. Tämä on mielestäni käytännöllinen esimerkki siitä, miten me hieman vanhemmat kokoomuslaiset ja te kokoomusnuoret löysivät yhteisen politiikan keskustelualueen. Tuollaista tervettä vuoropuhelua meidän välillämme pitää olla entistä enemmän. Vain sillä tavalla me kokoomuslaiset voimme yhdessä kehittää Suomea ja viedä kokoomuslaisia ajatuksia eteenpäin.

Hyvät kokoomusystävät, arvoisat kokoomusnuoret

Haluan vielä kiittää lämpimästi kutsustanne tähän 45-vuotisjuhlaanne. Nämä ovat samalla itsenäisen piirin toiminnan päättäjäiset. Tulevaisuus on yhteistyömahdollisuuksia täynnä. Ollaan avoimia ja valmiita rakentamaan entistä ehompaa ja kestävämpää tulevaisuudessa.

Olen iloinen siitä, että nuoret kokoomuslaiset voivat hyvin. Haluan kannustaa teitä viisaaseen politiikan tekoon. Kuunnelkaa ihmisiä ympärillänne, mutta älkää olko käskytettävinä. Ymmärtäkää asiat oikeassa mittakaavassa ja tehkää vastuullisia politiikan avauksia. Haastakaa meitä keskusteluun ja olkaa valmiita tuomaan omia, rakentavia ehdotuksianne tukemaan kokoomuslaisen politiikan tekemistä. Olen varma, että te pystyttekin.

Sydämelliset onnittelut 45-vuotiaalle Etelä-Savon Kokoomusnuorille!"

  • 23.11.2013

Julkaisu arkisto