Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kuntoutus osaksi nuorisotakuuta

”On hätkähdyttävää, että jokaisena työpäivänä meillä jää 110 työikäistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Viidennes näistä olisi kuulemma vältettävissä oikea-aikaisella ja toimivalla kuntoutuksella. Kustannussäästö olisi yli puoli miljardia euroa. Tämä on valtavaa inhimillisten ja taloudellisten voimavarojen väärinkäyttöä", toteaa Toivakka.

”Hallitus teki kehysriihessä tärkeän päätöksen, jotta jatkossa panostetaan erityisesti nuorten kuntoutukseen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen ehtoja muutetaan siten, että kuntoutusta voidaan antaa myös nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä työelämästä jo ennen sinne pääsyään. Toisin sanoen, sairauden tai vamman lisäksi huomiota kiinnitetään myös nuoren sosiaaliseen tilanteeseen”, sanoo Toivakka.

Hallitusohjelmassa sovittu nuorisotakuu takaa 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikan.

”Kuntoutus on keskeinen osa nuorten yhteiskuntatakuuta. Syrjäytymisvaarassa oleva nuori tarvitsee usein tukea arjen rutiinien oppimisessa. Mikäli nuoren fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen tilanne ei mahdollista koulutukseen tai työhön osallistumista, toimivan kuntoutustoiminnan tarve on ilmeinen”, muistuttaa Toivakka.

Lääkäreillä teetetyn kyselytutkimuksen mukaan haasteena ei ole resurssipula vaan pirstaloitunut ja byrokraattinen kuntoutusjärjestelmä sekä toimivien yhteistyöverkostojen ja eri tahojen kuntoutustietämyksen puutteellisuus. 

”Sosiaali- ja terveysministeriössä pohditaan parhaillaan ministeri Risikon johdolla ratkaisuja tähän nimenomaiseen ongelmaan uuden kuntoutuskonseptin muodossa. Tämä on erittäin tärkeää ja odotettua työtä" , painottaa Toivakka.

  • 10.04.2013

Julkaisu arkisto