Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Tiehankkeilla kilpailukykyä

Korostin eduskunnan budjettikäsittelyssä torstaina liikenneministeri Merja Kyllöselle, että tiehankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa on huomioitava elinkeinoelämän tarpeet.

Tiukan rahan aikana on mietittävä tarkkaan, mihin investoidaan. Tiehankkeita eteenpäin vietäessä on tärkeää, että huomioidaan hankkeiden merkitys laajemmin elinkeinoelämän tarpeiden ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Hankkeen myötä luodaan uusia työpaikkoja myös pitkällä tähtäimellä, ei vain rakentamisvaiheessa.

Etelä-Savossa tämä tarkoittaa ainakin itä-suomen pääväylän Viitostien Mikkeli-Juva osuuden ja Savonlinnan rinnakkaisväylän rakentamista. Molemmilla on hyvin laajat elinkeinopoliittiset vaikutukset. 

Venäjä-painotteiset tiehankkeet ansaitsevat kiitokset. Venäjäyhteyksien parantaminen on koko Suomen kilpailukyvyn parantamista.

  • 20.09.2012

Julkaisu arkisto