Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Opposition vastuksesta huolimatta selvitykset tehtävä!

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä:

Palvelut kuntalaisia palvelemaan

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä kannustavat kuntia lähtemään rohkeasti liitosselvityksiin ja hyödyntämään valtion tarjoamaa porkkanarahaa.

- Opposition pelottelusta huolimatta kuntaliitosselvityksiin kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian. Kunnissa tarvitaan tietoa, jotta tulevaisuutta rakentavat päätökset ovat viisaita ja taloudellisesti kestäviä. Palvelujen perkaaminen voi paljastaa yllättäviäkin tolkuttomuuksia. Yli 500 normista löytyy varmasti monia, jotka johtavat osassa kuntia täysin päättömiin tilanteisiin. Selvitysten avulla näistä saadaan kerättyä tietoa, jonka pohjalta normitalkoita voidaan viedä sitten eteenpäin,Toivakka perustelee.

- Kuntauudistuksessa on lähdetty siitä, että paras malli on vahvat ja itsenäiset peruskunnat. Purkamalla tarpeettomia normeja annetaan näille kunnille liikkumatilaa ja mahdollisuus hoitaa asiat niin kuin omalla alueella on kaikista järkevintä. Joustavuuden lisäksi voidaan myös saada aikaiseksi kustannussäästöjä. Liitosselvitykset kannattaa nähdä positiivisen kautta. Nyt kun uudet valtuustot ovat aloittaneet työnsä, on hyvä hetki selvittää ja pohtia kriittisesti oman kunnan toimintoja ja niiden tarkoituksenmukaisuutta. Pöhköjä toimintatapoja voi ja pitää kyseenalaistaa. Ilman tarkkaa tietoa se on kuitenkin hankalaa, Mäkelä jatkaa.

- Tilannetta voisi verrata siihen, että jokaisella työpaikallakin tietyt asiat pitää lakien puitteissa hoitua. Silti se ei tarkoita sitä, että jokaisessa yrityksessä asiat hoidettaisiin prikulleen samalla tavalla tai samalla henkilöstöllä. Toisin on kunnissa, missä velvoitteet vievät tilaa arkijärjeltä ja luovuudelta, edustajat selventävät.

Kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut kuntarakennelain tultua voimaan heinäkuun alussa. Valtio avustaa kuntia liitosselvityksissä 40.000 eurolla.

Tämän vuoden alussa valmistui valtiovarainministeriön työryhmän raportti kuntien tehtävistä. Sen mukaan kunnilla on 535 lakisääteistä tehtävää.  Seuraavaksi työryhmä arvioi, mitkä ovat uusien kuntauudistuksella luotujen kuntien tehtävät. Tehtävien arvioinnissa hyödynnetään muun muassa kokemuksia parhaista käytännöistä.

- Nyt rohkeasti lusikka omaan käteen. Vitkuttelulla ei voita mitään. Selvitykset pitää nähdä mahdollisuutena. Moni voi yllättyä, minkälaisia kiviä omasta pellosta löytyy. Kerätään tieto parhaista käytännöistä ja annetaan kunnille mahdollisuus hoitaa tehtäviä ilman pilkuntarkkaa ohjausta, edustajat kannustavat.

- Ministeriössä valmistellaan esitystä vapaakuntakokeiluksi. Mukaan pääsevissä kunnissa olisi mahdollisuus kokeilla normivapaita toimintamalleja ja uudistaa käytäntöjä niin, että ne vastaavat aidosti kuntalaisten tarpeita ja soveltuvat kunnan tilanteeseen. Kuntauudistuksella ja normitalkoilla haluamme luottaa ihmisiin ja antaa kunnille enemmän vastuuta ja vapautta, edustajat summaavat.

Vapaakuntakokeilu on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta. Vastaavanlainen, tosin pidemmälle menevä malli on käytössä Tanskassa.

  • 20.08.2013

Julkaisu arkisto