Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Jäitä hattuun, Kiviniemi!

Kokoomusnaisten Toivakka: Kotona tehtävä työ on tärkeää

Kokoomusnaisten puheenjohtaja Lenita Toivakka pitää tärkeänä, että taloudellisesti vaikeina aikoina pidetään huolta perheiden jaksamisesta. Keskustan Mari Kiviniemi ehti jo julistaa sodan hallitukselle, mikäli kotihoidontukea maaliskuun kehysriihessä lyhennetään. Toivakan mukaan kotihoidon tuki on arvokas järjestelmä, jolla tuetaan vanhempien mahdollisuutta hoitaa lasta kotona. Kotona tehtävä työ on äärimmäisen tärkeää, ja on keskeistä tukea perheitä eri elämänvaiheissa.

"Kiviniemi näkee Mainilan laukauksina kaikki hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi tehdyt keskustelunavaukset. Toisin kuin Kiviniemi väittää, perheille kylmintä kyytiä on se, jos valtio velkaantuu lisää, palvelut heikkenevät eikä työtä riitä tekijöille," Toivakka sanoo.

Toivakan mielestä työelämän ja perheen ei pitäisi joutua vastakkain vaan työelämää tulee kehittää niin, että työn ja perhe-elämän yhdistäminen on mahdollista nykyistä paremmin. Toivakka muistuttaa, että kotihoidon tuella tuetaan perheiden valinnanmahdollisuuksia ja erityisesti naisten jaksamista. Perheet voivat paremmin, kun heillä on mahdollisuuksia järjestää arkensa heille sopivimmalla tavalla työn, perheen ja harrastusten kesken.

Kokoomusnaisten Toivakan mukaan on selvää, että säästöjä tarvitaan ja kehysriiheen on mentävä avoimin mielin. Mitään päätöksiä säästökohteista ei vielä ole tehty vaan eri vaihtoehtoja punnitaan valtiontalouden tasapainottamiseksi. Päätöksiä tehtäessä on pidettävä huolta tulevaisuuden tekijöistä: lapsista ja perheistä

  • 02.03.2012

Julkaisu arkisto