Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kokoomuksen Toivakka: "Lex Risikko" tuo parannusta ikäihmisen arkeen

Kokoomuksen Toivakka: "Lex Risikko" tuo parannusta ikäihmisen arkeen

Ministeri Risikon johdolla valmistellusta vanhuspalvelulaista julkistettiin luonnos tänään 9.3. Lakiluonnos on historiallinen askel eteenpäin ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. Esimerkiksi muissa Euroopan maissa ei vastaavia ikäspesifejä lakeja ole.

Ministeri Risikon johdolla on tehty hienoa työtä. On tärkeää, että ikäihmisten oikeus hyvään hoivaan turvataan koko maassa. Uudella lailla kunnioitettaisiin ikäihmisten oikeutta itsenäiseen, mielekkääseen ja turvalliseen arkeen. Tällaista parannusta on odotettu pitkään, Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka sanoo.

Lakiluonnoksessa linjataan ikäihmisen oikeus palvelutarpeen arviointiin, palvelu- tai hoitosuunnitelmaan ja suunnitelman mukaisiin palveluihin. Lisäksi hoitohenkilöstölle tulisi ilmoitusvelvollisuus, mikäli he havaitsevat ikäihmisten palveluissa epäkohtia. Lain myötä jokaiseen kuntaan tulisi myös vanhusneuvosto.

Ensimmäistä kertaa ikäihmisille tulisi lakisääteinen oikeus heidän tarvitsemiinsa, palvelusuunnitelman mukaisiin palveluihin. Samalla valvonta jämäköityisi, kun tietoa vanhuspalveluiden epäkohdista saataisiin ajoissa. Valvonta myös helpottuisi selkeämmän lainsäädännön myötä, Toivakka iloitsee.

Lakiluonnos antaa hyvän pohjan hallitusohjelmaneuvotteluihin.

- Kokoomus lähtee siitä, että vanhuspalvelulaki on saatettava voimaan ja siihen on varattava riittävät resurssit. Nyt valmisteltu "Lex Risikko" on hyvä pohjatyö ja laajan lausuntokierroksen jälkeen päästään toivottavasti etenemään. Paremminvointivaltiossa kenenkään ei pidä joutua pelkäämään ikääntymistä. Tämä laki parantaisi palvelua ja toisi ikäihmisten oman äänen kuuluville entistä paremmin, Toivakka päättää.

  • 09.03.2011

Julkaisu arkisto