Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Sama palkka samasta työstä

Suomi on sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaa. Sijoituimme Euroopan kolmanneksi tasa-arvoisimmaksi maaksi, mutta ykköseen on vielä matkaa. Kun tasa-arvoa tarkastelee horisontaalisesti, tehdyt toimet ja saavutettu tasa-arvo ansaitsevat kiitosta. Tasa-arvo vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä - uudet asiat sukupuolittuvat samaan aikaan kun edistysaskelia tapahtuu.

Pian on taas se päivä vuodesta, jolloin naisten palkanmaksu päättyy kun verrataan miesten palkkoihin. Naisten ja miesten välinen palkkaero kokopäivätyössä on lähes viidenneksen. Osa-aikaiset työsuhteet mukaan laskettuna kuilu kasvaa entisestään. Jo yli 30 -vuotiailla erot ovat kasvaneet viidennekseen. Erot kasvavat koko työuran vaikuttaen erityisen paljon naisten eläkkeiden suuruuteen.

Tasa-arvolakimme edellyttää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa ja velvoittaa sitä edistämään. Ongelman ytimessä ovat vallitsevat rakenteet koulutuksessa ja työelämässä, jotka ylläpitävät vanhakantaista ajattelua naisen ja miehen roolista.

Lisää ajatuksia uusimmassa blogissani.

  • 24.10.2013

Julkaisu arkisto