Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Liikennehankkeilla kasvua

Eduskunta käsittelee tänään valtioneuvoston liikennepoliittista selontekoa. Tässä muutamia ajatuksiani:

Venäjän merkitystä liikennepoliittisia ratkaisuja tehtäessä ei voi jättää huomiotta.

Toimivat liikenneyhteydet naapuriimme ovat tärkeitä Itä-Suomen, mutta myös koko maan kehityksen kannalta. Venäjän talouskasvu ja mahdollinen viisumivapaus lisäävät sekä yritystoimintaa että vapaa-ajanliikennettä rajallamme.

Meidän on panostettava rajaliikenteen ja rajanylityspaikkojen toimivuuden varmistamiseen, mutta myös uusien, kuten esimerkiksi Parikkalan rajanylitysaseman perustamiseen. Kuluneen vuoden aikana rajanylitykset ovat lisääntyneet lähes 17%:lla ja matkailun arvioidaan edelleen kasvavan nopeasti lähivuosina. Esimerkiksi tällä hetkellä pietarilaisista vasta vain joka kolmannella on passi, mutta talouden kehittyessä myös matkailu tulee lisääntymään.

Jo sovitut liikennehankkeet viedään loppuun hallitusohjelman mukaisesti.

Tämä koskee erityisesti Savonlinnan liikenneratkaisujen sekä VT 5 Mikkeli – Juva hankkeen loppuunsaattamista. Liikenne- ja viestintäministeriö korostaa, että valtatie 5 on yksi Suomen pääväylistä ja kilpailukykyä eniten parantava hanke.

  • 19.06.2012

Julkaisu arkisto