Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Budjettimietintö valmis

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi ensi vuoden budjettia koskevan mietintönsä. Päätös sisältää useita tärkeitä painotuksia:

Lapsia ja nuoria tuetaan yhteiskuntatakuun toteutuksella. Huomiota kiinnitetään nuorten parissa toimivien yhteistyöhön. Takuun toteutumisen kannalta on tärkeää, että peruskoulun päättäneillä on mahdollisuus jatkaa kouluttautumista. Lastensuojelua edistetään 3,4 miljoonalla eurolla.

Pitkään mietitty arkistolaitoksen keskusarkiston kohtalokin selkiytyi, kun silloisen opetusministeri Henna Virkkusen tekemän periaatepäätöksen mukaisesti ensi vuoden budjetissa varaudutaan keskusarkistoon siirtoon.

Myös liikenneasioihin halutaan selvyyttä. Valiokunta esittää, että hallitus antaisi eduskunnalle selvityksen liikenneverkon kehittämisen toteuttamisesta ensi keväänä.

Mietinnön pohjalta käydään keskustelua ja äänestykset ensi viikon aikana.

  • 13.12.2012

Julkaisu arkisto