Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Toivakka ehdolla Kokoomusnaisten varapuheenjohtajaksi

Olen päättänyt asettua Kokoomuksen Naistenliiton varapuheenjohtajaehdokkaaksi. Haluan lämpimästi kiittää tuesta ja kannustuksesta, jota olen saanut. Puheenjohtajat valitaan Naantalissa 90-vuotisjuhlakokouksessa 17.-18.10.

Minusta on tärkeää, että kokoomuslaisessa ajattelussa ja päätöksenteossa kuuluu voimakkaana naisen ääni ja naisten tahto. Naisen merkitys poliittisessa päätöksenteossa kasvaa koko ajan, kun haasteemme hyvinvoinnin turvaamiseksi vain lisääntyvät. Toisaalta mikään asia ei kuulu vain naisille tai vain miehille. Naisten pitää osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun laajalti. En halua vastakkainasettelua miesten ja naisten välille. Miesten kanssa tehdään rakentavaa yhteistyötä ja opetetaan heitä kuulemaan naisen ajatuksia. Myös miesten on osallistuttava keskusteluun hyvinvointipalveluista ja lasten sekä ikäihmisten hyvinvoinnista.

Kokoomuslaisesti ajattelevia naisia on paljon. Läheskään kaikki eivät ole puolueen jäseniä. Kotimaakunnassani Etelä-Savossa on viime vuosina tehty paljon jäsenhankintaa. Olemme huomanneet, että kynnys tulla mukaan poliittiseen toimintaan on matalampi, kun kutsujana on naisjärjestö. Naistenliiton haasteena on edelleen kasvattaa jo laajaa jäsenkuntaansa. Olen valmis tekemään työtä Kokoomusnaisten hyväksi.

  • 02.10.2009

Julkaisu arkisto