Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Mielipidekirjoitukseni Länsi-Savossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 31.3.2010

Vahvat hartiat turvaavat palvelut

Liikelaitosmalli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi on nyt haudattu ja päätös on oikea. Mainio olisi rakenteeltaan ollut raskas vain muutaman kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Työ Mainion eteen ei ole mennyt hukkaan, vaan virkamiehemme ovat rakentaneet hyvää pohjaa tulevalle yhteistyölle.

Olen samaa mieltä Mikkelin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Lokan (LS 24.3.) kanssa siitä, että kaupungin on laitettava omat palvelunsa kuntoon.

Kuntalaisten tarpeet ovat sosiaali- ja terveyspalveluista käydyissä keskusteluissa jääneet taka-alalle. Enemmän on keskitytty hallinnon rakentamiseen kuin laadukkaan sisällön tuottamiseen. Nyt on sopiva hetki katsoa eteenpäin ja miettiä miten varmistetaan palvelujen laatu ja läheisyys jatkossa Mikkelin seudulla.

Valtiovallan suunnasta tulee uutta lainsäädäntöä, jolla ohjataan ja velvoitetaan kuntia työhön sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Palvelujen tarpeet kasvavat samalla kun kuntien talous on haasteiden edessä.

Huhtikuussa eduskunnan käsittelyyn tulevalla terveydenhuoltolailla lisätään kuntalaisten valinnan mahdollisuutta ja parannetaan hoidon saatavuutta. Myös potilasturvallisuuteen ja palvelujen laatuun tulee täsmennyksiä.

Valtiovallan suunnalta on myös tulossa tiukempaa ohjausta siihen, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulee jatkossa järjestää.

Mikkelin seudullakin on kuntien tulevaisuudessa kuuluttava Paras-puitelain uuden ”perälautapykälän” velvoittamana 20 000 asukkaan yhteistoiminta-alueeseen. Laki velvoittaa jatkossa kunnat pitämään sosiaali- ja terveyspalvelut saman hallinnon alla.

Uusien pykälien tavoitteena on tukea kuntia kehittämistyössä toimintakykyisten ja elinvoimaisten kuntien tai yhteistoiminta-alueiden synnyttämiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että myös Mikkelin seudulla pienten kuntien on haettava kumppanit palvelujen järjestämiseksi. Yksin ei jatkossa voi jäädä. Yhteistyö ja laajemmat hartiat turvaavat paremmat palvelut kuntalaisille.

Mielestäni mitään hengähdystaukoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ei voi pitää vaan työtä on jatkettava. Halukkaat kunnat voisivat kokoontua pyöreän pöydän ääreen ja lähteä arvioimaan toisiko sote-kokeilulaki ratkaisun myös Mikkelin seudulle.

Mikkelin seudulla ei voida sulkea silmiä tulevilta haasteilta eikä lainsäädännön velvoitteilta. Hyvät, laadukkaat palvelut mahdollisimman lähellä ovat kuntalaisille tärkeitä.

Palvelut ovat kunnille myös vetovoimatekijä: elleivät palvelut pelaa, kunnista voidaan sammuttaa valot.

Mikkelin seudun kunnat voisivat vastuukuntamallin pohjalta lähteä rakentamaan yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuoltoaluetta. Kannustan seudun kuntapäättäjiä ja virkamiehiä tutustumaan sote-aluemallin tuomiin mahdollisuuksiin.

Lenita Toivakka

kansanedustaja (kok.) kaupunginvaltuutettu

Mikkeli

  • 31.03.2010

Julkaisu arkisto