Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Ydinvoimakäsittely päättyi valiokunnissani

Tänään saimme nuijittua pöytään lausunnon ydinvoiman lisärakentamisesta molemmissa valiokunnissani. Sosiaali- ja terveysvaliokunta tarkasteli asiaa ainoastaan terveysnäkökulmista.  Ydinvoiman hyvyyteen tai pahuuteen emme ottaneet kantaa. Ydinvoiman on normaalikäytössä lähes riskitön, säteilyhaitat ovat alhaiset. Uudemman teknologian laitoksissa Tsernobylin kaltaista onnettomuutta ei pidetä mahdollisena. Suojaukset ovat moninkertaiset.  Toki riskejä on erityisesti raaka-aineen hankintavaiheessa, mutta ne ovat pieniä. Loppusijoitus on puhututti myös.

Ydinvoiman kiistaton etu on se, että sen avulla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja täten vähentää päästöjä. Myös ilmassa olevien terveydelle haitallisten pienhiukkasten määrä vähenee.

Hallintovaliokunnassa tarkastelimme asiaa  sisäisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Ydinvoima vähentää riippuvuutta Venäjän tuontisähköstä ja parantaa omavaraisuuttamme ja huoltovarmuuttamme. Sisäiseen turvallisuuteen ja onnettomuusriskeihin on varauduttava. Viranomaisten koulutus ja yhteistyö ydinlaitospaikkakunnilla on äärettömän tärkeää ja siihen on panostettava.

Molemmissa valiokunnissa mietinnöt hyväksyttiin äänestysten jälkeen reilulla enemmistöllä.

  • 09.06.2010

Julkaisu arkisto