Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Pörssiyhtiöiden kiintiöiden aika ei ole nyt

Haluan pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiöt kansallisen päätöksenteon päätettäväksi.  Naisten etenemiseksi työelämässä ei ole vielä tehty läheskään kaikkea, jotta kiintiöiden käyttöön otto olisi Suomessa ajankohtaista. Euroopan Unionin komissio käsitteli pörssiyhtiöiden hallitusten kiintiöitä eilen, mutta juridisista ongelmista ja poliittisista erimielisyyksistä johtuen siirsi päätöksenteon myöhemmäksi.

Vanhempainvapaiden ja vanhemmuuden kustannusten jakaminen nykyistä tasaisemmin naisten ja miesten kesken on aivan keskeistä kestävälle työelämän tasa-arvolle. Kiintiöt ovat aina luonteeltaan positiivisia syrjintätoimia ja väliaikaisia. Meidän tulee panostaa nyt ennen kaikkea kestävän ja pysyvän työelämän tasa-arvon luomiseen.

On tärkeää, että kynnys puuttua yritystoiminnan sisäisiin henkilövalintoihin pysyy korkeana. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on sitouduttu 40 prosentin sukupuoliedustukseen niissä pörssiyhtiöissä, jossa valtio on enemmistöomistajana. Samassa ohjelmassa on varattu myös mahdollisuus säätää sukupuolikiintiöistä lailla, ellei asia muuten etene riittävällä tavalla. Suomessa on eniten EU-maista naisia pörssiyhtiöiden hallituksissa. 

Kiintiöiden säätäminen lailla nyt olisi vähän perä edellä puuhun kiipeämistä. Ensi on hoidettava yhteiskunnan eriarvoistavat rakenteet kuntoon ennen kuin voimme sysätä vastuun naisten etenemisestä yrityksille.

  • 24.10.2012

Julkaisu arkisto