Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Vanhuspalvelulain varmistettava oikeus palveluihin

Minua kummastuttaa vanhuspalvelulakia pohtineen ohjausryhmän luovuttama ehdotusta. Hämmästyttää on, miten vanhuspalvelulakiehdotuksen logiikka on muuttunut siitä mitä aikaisemmin on yhdessä linjattu. Hallitusohjelman mukaan vanhuspalvelulailla turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan ja iäkkäälle henkilölle säädetään oikeus palvelusuunnitelmassa määriteltyyn hoivaan ja kuntoutukseen

Nyt esitetyssä muodossa oikeus palveluihin ei vahvistu eikä velvoitteita palveluihin lisätä. Minusta ehdotus on velvoittavuuden osalta hämärä eikä aidosti paranna ikäihmisten mahdollisuutta saada tarvitsemiaan palveluja.

Painotan, että vanhusten oikeus palveluihin ja palvelusuunnitelmaan määriteltäisiin selkeästi nimenomaan tässä laissa, kuten hallitusohjelmassakin on todettu.

Samalla lakiesityksen käsittelyn kanssa on huolehdittava siitä, että rahoitus on realistisella tasolla. Vaikka ikäihmisten palveluita on kiire parantaa, esitys on tehtävä huolella, jotta ikäihmisten palveluita oikeasti parannetaan ja kehitetään.

 

  • 19.04.2012

Julkaisu arkisto