Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Teot ovat kauneinta puhetta

Tässä Länsi-Savossa tänään julkaistu mielipidekirjoitukseni:

Vanha suomalainen sanonta toteaa, että vaatimattomuus on hyve. Vaalikampanjoinnissa liika vaatimattomuus voi kuitenkin jättää tärkeitä asioita kertomatta. 

Sauli Niinistön arvomaailmassa korostuvat välittäminen ja vastuullisuus. Niinistön tekemä hyväntekeväisyys on osoitus siitä, että hän toimii puheidensa mukaisesti. Hän on pitkään tehnyt lahjoituksia muun muassa Veikko ja Lahja Hurstin yhdistykselle, Kirkon diakoniarahastoon sekä Tukikummit -säätiölle, jotka kaikki tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä yhteiskuntamme hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Erityisesti Niinistö haluaa panostaa nuorten mahdollisuuksiin. Nuoria on tuettava opiskelupaikan saamisessa ja työpaikan löytämisessä. Joskus on hyvinkin pienestä kiinni, miten nuoren elämää voidaan muuttaa. Meidän on huolehdittava siitä, ettei kukaan lähellämme ole yksin. Syrjäytyneitä lapsia ja nuoria lasketaan olevan 50 000 – 60 000. Niinistö on viisaasti todennut nuorten syrjäytymisen olevan tuplatappio Suomelle. Lasten ja nuorten kasvava pahoinvointi on hänen mukaansa suurimpia haasteitamme.

Inhimillisyyden lisäksi Niinistön vahva kansainvälinen kokemus ja talousosaaminen luovat edellytykset maamme johtamiselle. Tätä johtajuutta tarvitsemme talouden hankalina aikoina.

Valtioiden ylivelkaantuminen ja talouden heikko nykytila ovat seurausta ahneudesta. On eletty vastuuttomasti yli varojen. Jo valtiovarainministerinä Niinistö tunnettiin tiukan talouslinjan vetäjänä. Hän tunnisti tosiasiat ja yhteiskuntamme pelastamiseen tarvittavat vaikeatkin ratkaisut. Nyt Niinistöstä on haluttu luoda ahdasmielistä kuvaa vain tiukkana talouskamreerina ja kovien arvojen edistäjänä. Todellisuudessa hän on omalla toiminnallaan osoittanut välittämisen ja vastuullisuuden merkityksen. Hän on puheissaan todennut, että "siinä vaiheessa, kun näemme enemmän epäitsekkyyttä kuin ahneutta ja enemmän vastuuta kuin välinpitämättömyyttä, läntinen tie alkaa taas vetää."

Taloutemme ja yhteiskuntamme vahvistaminen vaatii vahvan, kokeneen ja osaavan presidentin. Niinistöstä saamme sellaisen, mutta samalla herkän, elämän tosiasioita ymmärtävän johtajan.

  • 30.01.2012

Julkaisu arkisto