Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kunnissa on ryhdyttävä töihin!

Hallitus pääsi viime viikolla sopuun kuntarakennelakiesityksestä. Samalla hallitus linjasi myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen suuntaviivoista.

”On erittäin hyvä, että tämä Suomen paremman tulevaisuuden kannalta välttämätön hanke etenee. Kaikkein tärkeintä on, että hyvinvointiyhteiskunnan laadukkaat palvelut pystytään turvaamaan jatkossakin. Tähän esitys antaa suuntaviivoja. Nyt pallo siirtyy kunnille”, kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Toivakka (kok) toteaa.

Toivakan mukaan kaikki keskeisen poliittiset voimat ovat yhtä mieltä uudistuksen tarpeesta.

”Kunnilla tulee jatkossakin olla vastuu palveluiden järjestämisestä, rahoituksesta ja valvonnasta. Ne voivat täydentää omaa palvelutuotantoaan ja lisätä kuntalaisten valinnanvapautta järjestöjen ja yritysten tarjoamilla palveluilla. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa yhdenvertaisia, oikea-aikaisia ja toimivia peruspalveluita. Ne luovat hyvinvoinnin perustan ja vähentävät tarvetta vaativammalle tuelle ja hoidolle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Esimerkiksi onnistuneella mielenterveyskuntoutuksella on tärkeä rooli nuorten opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksissa”, korostaa Toivakka.

"Itä-Suomessa uudistusten merkitys on erittäin suuri, koska hoivapalvelujen tarve kasvaa väen ikääntyessä nopeasti. Kuntapäättäjien on tunnustettava tosiasiat, katsottava tulevaisuuteen ja ajateltava kuntalaisten parasta. Uusia tehokkaita tapoja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ehkäiseviä palveluja on haettava ja otettava pikaisesti käyttöön. Nyt kunnissa on käytävä laajaa, ennakkoluulotonta keskustelua eri vaihtoehdoista ja yhteistyötahoista. Jahkailuun ja odotteluun ei ole enää varaa. Nyt on yhteistyön aika", toteaa Toivakka puheessaan.


Toivakka puhui Mikkelissä maanantaina järjestetyssä ISO-seminaarissa.

  • 19.11.2012

Julkaisu arkisto