Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Sukupuolikiintiöt edelleen ajankohtaisia

Olin eilen Uudenmaan Kokoomusnaisten hallituksen kokouksessa puhumassa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä sen toteutumisesta.

On demokratiankin kannalta tärkeää, että päätöksenteossa on mukana naisia ja miehiä. On tärkeää, että mahdollisimman moni ja moninaiset mielipiteet tulevat esiin. Tasa-arvolakiin on kirjattu kiintiösäännön: julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävissä toimielimissä (pl. kunnanvaltuustot) tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40%.

Kuluvalla valtuustokaudella valtuustojen puheenjohtajista 26 % ja hallitusten puheenjohtajista vain 21 % on naisia, vaikka viime kunnallisvaaleissa valituista valtuutetuista 37 % oli naisia. Näitä kunnallispolitiikan ykköstehtäviä kiintiöt eivät koske.

Kunnallispolitiikan ykkösketjussa nähtävä sukupuolten epätasa-arvoinen edustus osoittaa sen, ettei sukupuolten tasapuolista edustusta voida vielä turvata ilman kiintiöitä. Tavoitteena tulee olla, että jonakin päivänä tasa-arvo on niin pitkälle kehittynyt, että kiintiöt käyvät tarpeettomaksi ja kunnallisiin luottamustehtäviin valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia.

 

  • 23.05.2012

Julkaisu arkisto