Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Ihanat saimaannorpat

 
 
Saimaannorpan suojelu esillä täysistunnossa


 Eduskunta keskusteli maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnöstä keskiviikkoiltana 16. kesäkuuta. Kalastuslain muutoksella tähdätään saimaannorpan suojelun tehostamiseen.

 Palautekeskustelun kohteena olleessa mietinnössä painotetaan vapaaehtoista suojelua. Kalastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka nojalla valtioneuvosto voi antaa saimaannorpan suojelemiseksi tarpeellisia asetuksia kalastuksen rajoittamisesta. Vapaaehtoisten suojelusopimusten teko siirtyisi jatkossa Metsähallitukselta Etelä-Savon Ely-keskukselle, joka toimii alueellisena kalastusviranomaisena.

 
Aihe puhuttaa kovasti maakunnassani. Asuuhan norpista valtaosa juuri Etelä-Savossa. Norpat asustelevat minunkin mökkivesilläni. Vapaaehtoiset sopimukset kattavat nyt lähes täysin norpan pesimäalueet.   Norpan pesimäaikaan huhtikuusta kesäkuun loppuun norpan pesimävesillä ei saa kalastaa verkoilla. Vapaaehtoisuus on hyvä tapa sitouttaa paikalliset rantojen asukkaat norpan suojeluun. Toivon, että tämä riittää.
 
Norpat kuitenkin liikkuvat ja voi olla että suojelusopimuksia tarvitaan lisää. Tärkeää on myös, että laittomia pyydyksiä ei norppavesillä enää käytetä lainkaan. Katiskan tapaiset pyydykset, jotka ovat norpille vaarallisia tulee kieltää kokonaan. Tästä tein juuri eduskunnassa toimenpidealoitteen.
 
On tärkeää, että jatkossakin norppa ja ihminen voivat asustella Saimaan rannoilla. Norppa ei kuitenkaan enää voi joustaa, nyt on ihmisen vuoro.
  • 16.06.2010

Julkaisu arkisto