Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kokoomuksen Toivakka: Tuloerot kaventuivat, ihmisten kokemaa köyhyyttä vähennettävä edelleen

Tilastokeskus julkisti tänään tulonjakotilaston vuodelta 2009. Tuloerot ovat Suomessa kaventuneet jokaisena tämän hallituksen budjettivuonna. Pienituloisuusaste on laskenut erityisesti ikääntyneiden osalta ja myös esimerkiksi lapsiköyhyys on alentunut vuodesta 2007.

"Tuloerojen kehitys on edennyt oikeaan suuntaan, vuodesta 2007 tuloerot ovat kaventuneet lähes kaikilla mittareilla. Tilastot eivät silti kerro koko totuutta, tärkeintä on puuttua ihmisten kokemaan köyhyyteen ja huolehtia siitä, etteivät hyvinvointierot kasva", toteaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän vs. puheenjohtaja Lenita Toivakka.

Tuloerojen kaventumiseen ovat vaikuttaneet mm. hallituksen toteuttamat tulonsiirrot ja veronkevennykset. Esimerkiksi pienimpien äitiys-, isyys-, vanhempain- ja sairauspäivärahojen taso korotettiin työmarkkinatuen tasolle ja sidotaan indeksiin. Korotus oli n. 170 euroa kuukaudessa. Aktivointilisä vaikuttaa työttömien perusturvaetuuksiin parhaimmillaan lähes sata euroa kuussa. Kansaneläkkeiden korotus ja takuueläke ovat torjuneet ikäihmisten köyhyyttä. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottaminen kohdentui nimenomaan pienituloisille.

"Laajoilla toimilla on lievitetty köyhyyttä merkittävästi. On syytä huomioida, että näissä tilastoissa ei vielä näy edes esimerkiksi vuoden 2010 alussa toteutettu työttömyysturvan parantaminen tai nyt maaliskuussa voimaan astuva takuueläke", Lenita Toivakka kertoo.

Kokoomus on sitoutunut siihen, ettei heikoimmassa asemassa olevilta leikata, vaikka julkisen talouden tasapainotus on edessä.

"Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tukeminen on Kokoomukselle kynnyskysymys. Tällä vaalikaudella tuloeroja on pystytty kaventamaan ja tästä kehityksestä on syytä pitää kiinni jatkossakin", Lenita Toivakka päättää.

  • 26.01.2011

Julkaisu arkisto