Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Lausunto maakunnan kehittämisen puolesta

Valtiovarainvaliokunnan lausunto liikennepoliittisesta selonteosta on Etelä-Savon kannalta positiivinen. Merkittäviä eduskunnan painotuksia ovat Savonlinnan keskustan kehittämisen loppuunsaattaminen ja lentoliikenteen turvaaminen. Lisäksi Itä-Suomen pääväylä, Valtatie 5 ja Savonrata olisi saatava osaksi Euroopan laajuista TEN-tieverkkoa.

Valiokunta myös vaatii Venäjän tuomien mahdollisuuksien vahvempaa huomioimista. Naapurimme talouden kasvu ja elinkeinoelämän nopea kehitys ovat todellinen mahdollisuus teollisuudelle ja yritystoiminnalle. Tämä kuitenkin edellyttää rajanylityspaikkojen, myös Parikkalan kehittämistä sekä liikenneverkon toimivuutta.

Liikenneratkaisujen merkitys kilpailukyvyllemme ja elinkeinoelämällemme on suuri. Syrjäisestä sijainnista, pitkistä etäisyyksistä sekä ilmastostamme johtuen Suomen on huolehdittava siitä, että liikenneverkkomme luo yrityksille hyvät toimintaedellytykset.

  • 25.05.2012

Julkaisu arkisto