Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Luovat alat kasvuun

Kokoomuksen kansanedustaja Lenita Toivakka perää toimia mm. muusikoiden, kuvataiteilijoiden, käsityöläisten ja suunnittelijoiden yrittäjyyden toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi.

”Meidän on luotava uusia kasvumahdollisuuksia luoville aloille. Esimerkiksi tekijänoikeuskorvausten nykyinen verokohtelu muodostaa meillä kasvavan kilpailukykyongelman. Muun muassa musiikintekijän saama tulo katsotaan yleisimmin palkkatuloksi, vaikka toimintaa harjoitettaisiin elinkeinonharjoittamiseen rinnastuvissa olosuhteissa”, muistuttaa Toivakka.

Hänen mielestään luovan alan toimijoiden verotusta onkin kehitettävä suuntaan, joka huomioisi yritystoimintaluonteen entistä paremmin. ”Toimintaa harjoittavaa verovelvollista voitaisiin verottaa Ruotsin mallia vastaavasti, joko elinkeinoverolain tai tuloverolain mukaisesti”, hän toteaa.

Tekijänoikeusjärjestöt hallinnoisivat oikeuksia teokseen, kuten nykyäänkin, mutta tekijä voisi luovuttaa oikeutensa tekijänoikeuskorvauksiin hallinnoimalleen yhtiölle. Muutos mahdollistaisi taiteilijan ansioiden tasaisemman kertymisen ja yritystoiminnan kasvattamisen sekä monipuolistamisen.

”Koska luovien alojen yrittäjät ovat myös ihan oikeita yrittäjiä, heidän on voitava kehittää ja kasvattaa yritystoimintaansa kuten muidenkin yrittäjien. Erityisen tärkeää tämä on siitäkin syystä, että luovilla aloilla taloudellinen tulos voi vaihdella suuresti eri vuosina. Oikeudenmukaisempi verotus kannustaisi taiteilijaa kansainvälistymään ja silti pysymään suomalaisen tekijänoikeusjärjestön asiakkaana ja kotouttamaan teostensa tuoton Suomeen. Uudistuksella lisättäisiin suomalaisten luovien alojen kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia”, korostaa Toivakka.

  • 23.10.2013

Julkaisu arkisto