Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa: Hyvinvointi luodaan työtä tekemällä

Hyvinvointi luodaan työtä tekemällä

Suomi on velkaantunut syvän kansainvälisen talouskriisin seurauksena. Laman aikana jouduimme velkarahalla paikkaamaan talouttamme, koska verotulot ehtyivät.

Velkarahalla rahoitettiin hyvinvointipalveluja ja lupauksiin perustavaa sosiaaliturvaa. Nyt on alkanut uusi nousu, onneksi. Työttömyys on alentunut ja Suomi kuuluu jo Euroopan parhaiten hoidettujen valtiontalouksien joukkoon.

Hyvinvointiamme uhkaa myös huoltosuhteemme heikkeneminen. Viiden vuoden sisällä työmarkkinoilta poistuu 100 000 työntekijää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa ja eläkemenojen kasvuvauhti kiihtyy.

Ensi kaudella eduskunnassa tarvitaan tosiasioiden tunnustamista ja vastuullista päätöksentekoa.

Puolueet heittelevät erilaisia ajatuksia tilanteen korjaamiseksi. Demarit nostaisivat veroja, perussuomalaiset eroaisivat EU:sta. Vientivetoisen teollisuutemme menestys on suurelta osin riippuvainen EU-yhteistyöstä. Asuntovelalliset ovat hyötyneet euron tuomasta matalasta korkotasosta.

Koulumme, terveyskeskuksemme ja vanhustenhoivamme sekä sosiaaliturvamme rahoitetaan verotuloilla. Verotuksella myös tasataan tuloeroja ja luodaan yhteiskuntaan oikeudenmukaisuutta. Huomisen hyvinvointi luodaan tämän päivän päätöksillä.

Kokoomuksen keinovalikoima hyvinvoinnin turvaamiseksi on monipuolinen. Ensinnäkin tarvitsemme uutta ajattelua kuntapalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Toiseksi tarvitsemme pitempiä työuria. Tällä tarkoitan toimenpiteitä, joilla työurat pitenevät alusta, keskeltä ja lopusta.

Työpaikoilla tarvitaan omat hyvinvointitalkoot, johon osallistuvat niin työnantajat kuin työntekijät. Tavoitteena on, että töissä jaksetaan sekä viihdytään paremmin ja pitempään.

Tarvitsemme työllistävän verouudistuksen. Sen tavoitteena tulee olla työntekoon, työllistämiseen ja yrittäjyyteen kannustaminen.

Suomesta ei puutu työtä vaan palkanmaksajia. Tavoitteena tulee olla yhteisen kakun kasvattaminen. Tämä ei tapahdu veroja korottamalla, jos samalla viedään kannusteet työntekoon ja yrittämiseen. Uutta rahaa ei tule siitä, että veroja nostetaan, raha valtion kassaan tulee siitä, että suomalaiset tekevät työtä ja yrittävät.

Kokoomuksen tavoite on, että työnteon verotusta ei ainakaan kiristetä. Jos suhdanteet sallivat, työn verotusta voitaisiin loppukaudesta maltillisesti keventää. Kevennykset on suunnattava erityisesti pienituloisille, koska siellä veronkevennyksillä on suurin vaikutus työllisyysasteeseen. Myös eläkeläisten verotusta kevennettäisiin. Suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja uusia työpaikkoja luodaan keventämällä yritysverotusta.

Kokoomuksen tavoitteena on, että joka ikisellä työkykyisellä ja työhaluisella on aina työtä. Työn puuttuminen on suurin köyhyyden aiheuttaja. Onkin tärkeää, että aina kannattaa ottaa vastaan pienikin työnpätkä. Työnteon on aina oltava etuuksia kannattavampi tulonlähde kaikille työkykyisille.

Hyvinvoinnin rahoituspohjan turvaamiseksi haitta-, ympäristö- ja kulutusveroja kiristetään. Näiden verojen kiristäminen on nopein lääke talouden tasapainottamiseen.

Myös pääomaverotusta on oikeudenmukaisuussyistä kiristettävä. Tasavero on kaukana kokoomuksen mallista. On hyvä muistaa, että Suomessa verotuksen progressio on kokoomuksen kasvua luovan verolinjankin jälkeen maailman kireimpiä.

Lenita Toivakka
kansanedustaja (kok.)
eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja

  • 21.02.2011

Julkaisu arkisto