Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Lähisuhdeväkivallan uhrien palvelut kuntoon viipymättä

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka on tyytyväinen hallituksen päätöksestä siirtää lähisuhdeväkivallan uhrien palvelut jatkossa valtion vastuulle. Toivakka muistuttaa, että Suomi on toistuvasti saanut kansainvälisiltä tahoilta huomautuksia siitä, ettei Suomessa ole tarjolla riittävästi palveluita väkivaltaa kokeneille naisille. Suomessa esimerkiksi turvakotipaikkoja on vain noin viidennes suositellusta. Toivakka uskoo, että valtion toimesta pystytään paremmin arvioimaan turvakotien tarve sekä huomioimaan alueellinen kattavuus ja rahoituksen turvaaminen.

”Hallituksen on ryhdyttävä viipymättä toimeen palveluiden kuntoon laittamiseksi, sillä kansallinen häpeämme on odottanut resurssejaan luvattoman pitkään. Taloudellisesti haastavinakaan aikoina ei säästöjä voida hakea ihmisten hengestä ja terveydestä,” Toivakka patistaa.

Toivakka muistuttaa, että Suomi on allekirjoittanut Euroopan Neuvoston hyväksymän yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi jo toukokuussa 2011. Niin kutsuttu Istanbulin sopimus velvoittaa sen allekirjoittaneita maita järjestämään matalan kynnyksen palveluita, kuten maksuttoman auttavan puhelimen sekä huolehtimaan turvakotien riittävyydestä. Toivakka kiittelee eduskunnan tahtoa varata tarvittavat eurot auttavan puhelimen toiminnan kehittämiseksi. Toivakan mukaan Istanbulin sopimusta ei voida saattaa voimaan ennen kuin sopimuksen edellyttämät palvelut on laitettu kuntoon.

”Suomen on pidettävä kiinni sopimuksista, joihin se on sitoutunut. Suomelle on häpeäksi, jos tehdyt sopimukset tarkoittavat vain juhlallisia allekirjoittamisseremonioita ilman toimeen ryhtymistä,” Toivakka sanoo.

  • 12.12.2013

Julkaisu arkisto