Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Ekstrapanostuksia lapsiin ja nuoriin

Toivakka: Hallituspuolueilta tärkeitä lisäyksiä ensi vuoden budjettiin

Kokoomuksen mikkeliläinen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka on tyytyväinen hallituspuolueiden ensi vuoden talousarvioon tekemiin lisäyksiin.

Lastensuojelun tarve on noussut viime vuosien aikana ja eduskunnan lisäämä 3,4 miljoonaa euroa on tärkeä panostus lapsiperheiden hyvinvointiin ja lastensuojelun kehittämiseen. ”On erityisen hienoa, että pitkäaikainen tavoite lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi saa merkittäviä lisäpanostuksia. Suomi tarvitsee lastensuojelun "pelastusohjelman" ja parhaat käytännöt on saatava käyttöön kaikkialla", korostaa Toivakka. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta painotti tämän vuoden talousarviolausunnossaan lastensuojelun kehittämisen tärkeyttä kunnissa. Nyt asia etenee!

Nuorten mahdollisuuksia ja nuorisotakuun toteutusta tuetaan oppisopimuskoulutukseen kohdennetulla 2 miljoonan euron lisämäärärahalla. Nuorta kouluttavan yrittäjän koulutuskorvausta nostetaan 800 euroon kuukaudessa. ”Oppisopimuskoulutuksessa yrittäjällä on tärkeä rooli kasvattajana ja opettajana. Yrittäjien halua kantaa vastuuta ja kouluttaa nuoria tuetaan konkreettisesti”, sanoo Toivakka.

Lisäresursseja kohdennetaan myös veteraanien ja sotainvalidien kuntoutukseen yhteensä 9 miljoonaa euroa. ”Sotiemme veteraanit ovat maksaneet kovan hinnan isänmaamme puolustamisesta. Näillä päätöksillä kunnioitetaan heidän uhrauksiaan”, sanoo Toivakka.

Maanpuolustukseen panostetaan lisäämällä puolustusvoimien kertausharjoituksiin miljoona euroa. Lisäksi vapaaehtoista maanpuolustustyötä tuetaan 200 000 eurolla.

Eduskunta teki myös Itä-Suomen kannalta merkittäviä panostuksia.

-”Kattavat ja toimivat liikenneyhteydet ovat avainasemassa pitkien etäisyyksien maakunnissa. Yksityistiet ovat matkailun ja henkilöliikenteen ohella tärkeitä niin elinkeinoelämän, yritysten kuin puuteollisuudenkin toimivuuden kannalta. Eduskunta onkin lisännyt yksityisteiden ylläpitoon miljoona euroa ja tukee Savonlinnan sekä Varkauden lentoliikennettä usealla sadalla tuhannella eurolla”, korostaa Toivakka.

-”Venäjä on meille Itä-Suomalaisille todellinen mahdollisuus niin matkailun kuin liike-elämänkin kannalta. Turismin tukemiseksi eduskunta kohdentaa miljoona euroa matkailun edistämiskeskuksen kaksivuotiseen Venäjä-hankkeeseen. Lisäksi Venäjälle pyrkiviä pk-yrityksiä tuetaan 700 000 eurolla”, painottaa Toivakka.

  • 02.12.2012

Julkaisu arkisto