Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Toivakka: Vastakkainasettelun aika julkisten ja yksityisten sote-palveluiden välillä on oltava ohi

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakan mukaan kuntavaalien alla on tärkeää käydä keskustelua palveluiden tuotantotavoista ja toimivuudesta.

- Valitettavan usein ideologisin syin kuitenkin pidetään yritysten tai järjestöjen tuottamaa palvelua lähtökohtaisesti epäilyttävänä, Toivakka toteaa.

Järjestöt ja yritykset täydentävät julkista palvelutuotantoa. Tärkeintä on, että palvelut ovat laadukkaita, monipuolisia ja saatavilla.

-  Vastuu palveluiden järjestämisestä ja takaamisesta kaikille tulee olla kunnilla, mutta palveluiden tuotannon jättäminen vain kunnan hoidettavaksi on resurssien tuhlausta. Mitä pahaa on esimerkiksi siinä, että yritykset tai järjestöt hoitavat nyt mm. teiden kunnossapitoa, vanhusten hoivapalveluita, lasten kerhotoimintaa tai koulukyytejä? Toivakka kysyy.

Terveyspalvelualan liiton teettämässä kyselyssä peräti 86 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti siihen, että kunta käyttää terveyspalveluiden tuottamisessa myös yksityisiä palveluntuottajia.

- Kysely kertoo, että tuottajaan ei liity intohimoja. Kuntalaisten näkökulmasta tärkeintä on, että palvelut toimivat ja niitä on saatavilla, Toivakka sanoo.

- Kuntauudistuksen myötä kunnasta tulee vahvempi kumppani järjestöille ja yrityksille. Kun pelisäännöt ovat kunnossa ja kunnissa panostetaan ostamisen osaamiseen, on yksityinen palvelutuotanto oiva tapa parantaa palveluiden saatavuutta. On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalalla on kannusteita kehittää toimintamalleja ja tapoja. Järjestöt ja yritykset toimivat hyvinä kirittäjinä. Julkisen ja yksityisen yhteistyössä on mahdollista saada kaikille lisää ja tukea samalla suomalaista yrittäjyyttä. Toimivat kotimaiset palvelumarkkinat luovat pohjaa sille, että suomalaiset yritykset voisivat viedä osaamista ja innovaatioita ulkomaille ja luoda näin lisää työtä ja verotuloja Suomeen. Suomella on mielestäni maailmalla hyvä maine terveydenhoidossa, Toivakka toteaa.

Varapuheenjohtaja Toivakka osallistui tänään Terveyspalvelualan liiton järjestämään eduskuntapuolueiden vaalipaneeliin Kirkkonummella.

  • 02.10.2012

Julkaisu arkisto