Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Lapsen asemaa perheväkivaltatilanteissa parannettava

Haluan parantaa lasten saamaa tukea ja palveluita perheväkivaltatilanteissa, sillä myös lapsi on aina uhri, vaikka väkivalta ei olisi suoranaisesti kohdistunut häneen. Jätin eilen 5.9.2012 eduskunnassa asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle vastattavaksi. Voit lukea kysymyksen tästä.

Perheväkivaltatilanteessa myös lapsi on aina uhri, vaikka väkivalta ei olisi suoranaisesti kohdistunut häneen.

Lapsuudessa koetulla väkivallalla on suoria ja pitkäkestoisia vaikutuksia aikuisiän mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Terveydellisten ja sosiaalisten haittojen lisäksi perheessä koettu väkivalta vaikuttaa koko yhteiskunnan toimivuuteen. 

Suomalainen lainsäädäntö ei vielä tunnista väkivaltaa kokenutta lasta uhriksi. Ilman virallista uhrin asemaa lapsen kokemukset helpommin sivuutetaan eikä lapsella ole esimerkiksi oikeutta hakea korvauksia kokemastaan väkivallasta.  Esimerkiksi Ruotsissa laki rikoksen uhrien korvauksista määrittelee myös lapsen uhriksi. Virallista uhrin asemaa ja korvausoikeutta tärkeämpää on kuitenkin riittävä lapsille suunnattu tuki.

Lastensuojelussa perheväkivaltaa käsitellään usein parisuhdeongelmana tai päihdeongelmana. Perheväkivalta vaikuttaa kuitenkin kaikkiin läheisiin, erityisesti lapsiin, jotka tarvitsevat tukea kotona tapahtuvien vaikeiden asioiden käsittelyyn. Peruslähtökohta on se, että jokaisella on turvallista kotona. Turvallisuuden järkkymisellä on aina seurauksia lapsen kasvuun ja hyvinvointiin.

  • 06.09.2012

Julkaisu arkisto