Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kuntalaiset on laitettava kuntien edelle

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka iloitsee siitä, että sosiaali- ja terveyshuollon rakenneuudistus sai tänään vahvan tuen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä.

Toivakka muistuttaa, että valiokunnan tehtävä on nimenomaan arvioida sitä, miten kaikille suomalaisille turvataan yhdenvertaiset peruspalvelut asuinkunnasta riippumatta.

”Käytännön työssä kuntatasolla - terveyskeskuksissa, palvelutaloissa ja vanhainkodeissa ympäri Suomea todella nähdään huutava tarve uudistuksille”, Toivakka sanoo. Toivakan mukaan valiokunnan kuulemat asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että nykymenolla ei voida jatkaa. ”Jo nyt Suomessa on kuntia, joissa terveyskeskuksiin saa jonottaa kuukausia. Tilanne on täysin kestämätön,” Toivakka painottaa.

Toivakan mukaan kuntalaisten etu on nyt laitettava kuntien ja hallintorakenteiden edelle. ”Vaikka uudistuksen muotokieli ei nauti suurta kannatusta perustuslakiasiantuntijoiden keskuudessa, sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemat alan asiantuntijat suorastaan vaativat linjausten nopeaa toteutusta”, Toivakka painottaa.

Kuntalaiset ja heidän saamansa palvelut ovat tämän uudistuksen keskiössä. ”Nyt on panostettava perusterveydenhuoltoomme eli terveyskeskuksiin. Lisäksi satsauksia tarvitaan ennaltaehkäiseviin palveluihin ja siihen, ettei ketään pompotella luukulta toiselle”, Toivakka katsoo.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi lausunnon kuntajakolakia ja sen täydennystä koskien.  Valiokunta katsoo lausunnossaan, että kuntauudistuksen tärkein tavoite on julkisten palveluiden turvaaminen myös tulevaisuudessa kaikkialla Suomessa. Valiokunnan mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne tulee uudistaa pääsääntöisesti vahvojen peruskuntien pohjalle, kuten myös hallitus on linjannut. 

  • 07.06.2013

Julkaisu arkisto