Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Liikenneyhteyksiämme kehitetään

Hallitus valmistelee parhaillaan seuraavaa liikennepoliittista selontekoa. Selonteossa keskittytään liikenteen toimivuuden kehittämiseen niin, että liikkuminen olisi entistä turvallisempaa, helpompaa ja kestävämpää. 

Toimivilla liikenneyhteyksillä ja saavutettavuudella on suuri merkitys alueemme kehityksen kannalta, kun etäisyyksien aiheuttamat haitat vähenevät. Etelä-Savon ja koko Itä-Suomen pääväylä, VT 5 on saatava ajanmukaiseen kuntoon. Tien nykytila ja merkitys on huomioitava liikennepoliittisessa selonteossa, jota valmistellaan parhaillaan. Nykyisillä liikennemäärillä tie on aivan liian vanhanaikainen ja riittämätön. Puutteita on niin turvallisuudessa kuin liikenteen sujuvuudessakin.

Selonteko tulee eduskunnan käsittelyyn huhtikuun aikana.

  • 17.02.2012

Julkaisu arkisto