Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Toivakka: Laatu paranee terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain uudistus vahvistaa terveydenhuollon lähipalveluita, parantaa terveyspalvelujen laatua ja lisää kuntalaisten valinnanvapautta. Tätä uudistusta on odoteltu useita vuosia, ja on hienoa, että työ on nyt ministeri Risikon johdolla aloitettu, sanoo Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka.

Keskeinen uudistus terveydenhuoltolaissa on terveyden edistämisen painottaminen. Kuntien on lain myötä asetettava paikalliset terveyden edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Mitä enemmän panostamme terveyden edistämiseen ja varhaiseen tukeen, sitä paremmin ehkäisemme kustannusten kasvua tulevaisuudessa, painottaa Toivakka.

Terveydenhuoltolaki parantaa yksiselitteisesti potilaan asemaa asiakkaana, koska se lisää lisää potilaan valinnanvapautta valita oma hoitonsa. Potilastietojen liikkuvuutta sairaanhoitopiirin alueella parannetaan kunnallisten terveydenhuollon yksiköiden välille muodostettavalla yhteisellä potilasrekisterillä.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen seuraavassa vaiheessa säädetään järjestämisen rakenteista, valvonnasta ja kehittämisestä sekä rahoituksesta. Toivottavasti seuraava askel voidaan ottaa vielä tällä hallituskaudella, sillä muuten asiasta päätetään vaalien jälkeisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa, sanoo Toivakka.

  • 15.06.2010

Julkaisu arkisto