Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Vetoomus reumasairaalan puolesta

Alla vetoomus, joka on tänään lähetetty Kelan johdolle ja johtaville luottamushenkilöille. Kelan valtuutettuna olen äärettömän huolestunut tilanteesta, johon nyt aivan viime päivinä on ajauduttu. Vaikeaa reumaa sairastavien hoito on turvattava. Kansaneläkelaitos suurimpana omistajana kantaa suurta vastuuta maanantaina reumasairaalan säätiön valtuuskunnan kokouksessa:

 

Arvoisat vastaanottajat

 

Reumasairaalan talousvaikeudet ovat olleet tiedossa jo jonkin aikaa. Kuntien maksusitoumukset ja ostot sairaalasta ovat pitemmän ajan olleet vähenemässä. Sairaalan vaikeudet johtuvat osin myös siitä, että yksikkö hävisi kilpailun Kansaneläkelaitoksen reumapotilaiden kuntoutuksista.

Heinolan Reumasairaalassa tehdään kuntoutuksen lisäksi arvokasta ja ainutlaatuista työtä vaikeiden reumasairauksien hoidossa ja reumakirurgiassa. Erityisen korkeaa ja kansainvälisestikin arvostettua on vaikeaa reumaa sairastavien lasten ja lapsena reumaan sairastuneiden hoito. Näille vaikeaa reumaa sairastaville yksikön hoito on ollut myös ainutlaatuista. Vastaavaa osaamista ei muualta maastamme juuri löydy.

Kansaneläkelaitos on Reumasairaalan suurin omistaja. Me allekirjoittaneet Kansaneläkelaitoksen valtuutetut pidämme tärkeänä, että Kela kantaa vastuunsa siitä, ettei vaikeaa reumaa sairastavien potilaiden hoito vaarannu. Erityisesti kannamme huolta lapsireumaatikkojen hoidosta jatkossa.  Lapsia ei saa jättää heitteille. Pidämme tärkeänä, että vähintään tämän potilasryhmän hoito edelleen pyritään kaikin keinoin pitämään Heinolan yksikössä, ainakin siihen saakka, että laadukas ja asiantuntevaa hoitoa on saatavilla sairaanhoitopiireissä eri puolella Suomea.

Uhkaava konkurssi vaarantaa monen potilaan pitkäaikaisen hoitosuhteen ja potilaat jäävät tyhjän päälle.  On myös vaara, että korkeatasoinen osaaminen vähitellen häviää. Pidämme välttämättömänä, että ennen kuin mitään lakkautuspäätöksiä tehdään, luodaan suunnitelma siitä miten vaikeaa reumaa sairastavien hoito jatkossa maassamme järjestetään.

Kritisoimme myös Kansaneläkelaitoksen tiedottamista Reumasairaalan tilanteesta meille valtuutetuille. Talousongelmien vakavuus ja äkillinen konkurssin uhka tulivat meille yllätyksenä.  Tieto konkurssiuhasta tuli puskista ja iltapäivälehdistä. Meidät Kelan valtuutetut tulee pitää näin tärkeissä, myös meidän työtämme koskevissa päätöksissä Kelan toimesta ajan tasalla.

 

Helsingissä 26.3.2010


Lenita Toivakka   Sanna Lauslahti
Kansanedustaja (kok) Mikkeli  Kansanedustaja (kok) Espoo 
Kelan valtuutettu   Kelan valtuutettu

  • 27.03.2010

Julkaisu arkisto