Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kokoomusnaisten Toivakka: Tasa-arvoiset mahdollisuudet rakennetaan jo peruskoulussa

Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka muistuttaa, että Suomi on edelleen vahvasti jakautunut naisten ja miesten erilaisiin uraodotuksiin, jotka syntyvät jo kouluiässä. Toivakka on tyytyväinen tasa-arvon edistämistä peruskoulun kautta pohtineen työryhmän työhön.

-Peruskoulussa poikia ja tyttöjä kohdellaan eri tavoin. Tämä näkyy myös suomalaisessa työelämässä. On hienoa, että opetusministeri Henna Virkkunen on tarttunut toimeen ja saanut nyt työryhmältä ehdotukset toimenpiteiksi, joilla tasa-arvoa edistettäisiin peruskoulun kautta, toteaa Toivakka.
 
Toivakan mukaan puitteet ovat kunnossa, mutta epätasa-arvoinen kohtelu pohjautuu pääasiassa vanhoihin asenteisiin, uskomuksiin ja rooliodotuksiin tyttöjä ja poikia kohtaan.
 
Ei riitä, että luodaan samat mahdollisuudet esimerkiksi tytöille valita pitkä matematiikka tai pojille valita tekstiilityön lisäkursseja vaan kouluissa on myös aktiivisesti edistettävä tasapuolisuutta opintovalinnoissa ja hälvennettävä stereotyyppistä suhtautumista tyttöjen tai poikien osaamiseen, Toivakka toteaa.
 
Toivakka muistuttaa myös, että matemaattis-luonnontieteellisessä osaamisessa ei ole eroa tyttöjen ja poikien välillä. Jatko-opintoihin ja työelämään suuntautuminen tapahtuu edelleen perinteisten käsitysten pohjalta naisten ja miesten töistä. Suomessa vain 15 prosentilla työaloista on tasapuolisesti naisia ja miehiä.
 
Vaikka opettajien ammattikunta on pitkälle naisvaltainen, ei se näy rehtorivalinnoissa. Toivakka pitää tärkeänä, että myös oppilaitoksissa annetaan malli naisjohtajuudesta nykyistä tasapuolisemmin ja kannustetaan naisia johtajatehtäviin rehtoreiksi. Oppilaiden kohtelussa ei ollut eroa opettajan sukupuolella.
 
  • 16.12.2010

Julkaisu arkisto