Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Uskomme vahvojen alueiden Suomeen

Länsi-Savon (25.1.) pääkirjoituksessa epäiltiin kokoomuksen halua kehittää Suomea tasapuolisesti. Voin vakuuttaa käsi sydämellä, että kokoomus uskoo vahvojen alueiden Suomeen.

43 eduskuntaryhmämme 51:stä kansanedustajasta tulee Helsingin vaalipiirin ulkopuolelta. Tämä näkyy myös kokoomuksen politiikassa.

Kokoomus on ajanut voimakasta aluepolitiikkaa, jonka tarkoituksena on turvata Suomen tasapuolinen kehittäminen.

Kuluvalla hallituskaudella kuntataloutta on vahvistettu merkittävästi. Olemme maksaneet kunnille kuuluvat indeksikorotukset täysmääräisesti, toisin kuin edelliset hallitukset.

Kela-maksu on poistettu myös kunnilta ja taantumassa kuntia on autettu väliaikaisella valtionosuuksien korottamisella.

Maakunnan kuntatalous selvisikin vakavasta taloustaantumasta pelättyä pienemmin vaurioin. Myöskään 90-luvun laman kaltaisia työttömyyslukuja ei onneksi kohdattu.

Vahva kuntatalous tarkoittaa myös laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita. Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi on luotu uutta lainsäädäntöä ja tätä työtä on jatkettava ensi hallituskaudella.

Kokoomus on ajanut voimakkaasti tie- ja ratahankkeita. Lusin ja Mikkelin välisen viitostien perusparannustyöt sekä Savonlinnan ohitustien rakentaminen ovat hyvässä vauhdissa.

Liikennehankkeita on tällä hetkellä tekeillä eri puolella Suomea ennätyksellisen paljon. Seuraava tavoitteemme on saada viitostien peruskorjaus Juvalle saakka.

EU:n rakennerahaston varoja on ohjattu aluekehitykseen. Itä- ja Pohjois-Suomi saavat erityisrahoitusta. Työvoimapolitiikan määrärahoja on käytettävissä maaseutualueilla suhteellisesti enemmän kuin muilla alueilla.

Finnveran mahdollisuuksia myöntää aluepoliittisia ja erityiskorkotukilainoja on laajennettu vuosittain yhteensä 20 miljoonalla eurolla.

Tällä hallituskaudella myös haja-asutusalueiden kyläkaupan investointitukea on laajennettu ja haja-asutusalueiden elinmahdollisuuksia on vahvistettua oikeudella laajakaistaan.

Kokoomus puolusti haja-asutusalueiden asemaa myös jätevesiasetuksen yhteydessä. Punamultahallituksen asetus kirjoitettiin uusiksi siten, että maalaisjärki voitti ja kohtuuttomista vaatimuksista luovuttiin.

Alueellistamisen osalta kokoomuksen kanta on johdonmukainen ja selkeä. Alueellistamisen mahdollisuus on aina selvitettävä, kun valtion toimintoja järjestellään uudelleen.

Tällä hallituskaudella runsaat 4 000 valtion työpaikkaa on siirtynyt pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen. Myös Mikkeli on maakunnan veturina näistä päätöksistä hyötynyt.

Kuten yllä olevat esimerkit osoittavat, kokoomus on tällä hallituskaudella tehnyt johdonmukaista ja vahvaa aluepolitiikkaa. Kokoomuksen työ työllisyyden eteen on sekin tukenut elinvoimaisia alueita.

Tätä vahvaa politiikkaa Etelä-Savon ja koko Suomen eteen kokoomus haluaa myös seuraavalla vaalikaudella jatkaa.

Lenita Toivakka

kansanedustaja (kok.) eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja

Mikkeli

Kirjoitus on julkaistu Länsi-Savon lukijoilta palstalla la 29.1.2011

  • 31.01.2011

Julkaisu arkisto