Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

EU vahvemmin ihmisoikeustyöhön

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakan mukaan EU:n pitää edistää nykyistä pontevammin naisten ja miesten tasa-arvoisempia mahdollisuuksia edetä politiikan ykköstehtäviin niin EU:ssa kuin kansallisestikin. Toivakan mukaan naisten määrän lisääntyminen edistäisi myös tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymysten etenemistä, mikä on keskeistä Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

"Erityisesti naisiin kohdistuvia vakavia ihmisoikeuskysymyksiä myös Euroopassa ovat esimerkiksi seksuaalisen itsemääräämisoikeuden puute ja naisiin kohdistuva väkivalta, jotka osaltaan ovat esteenä myös naisten mahdollisuuksille kouluttautua ja edetä urallaan," Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan EU:ssa ei voida vedota toimivaltaverukkeeseen ihmisoikeuskysymyksissä, sillä toimivaltansa ulkopuolellakin parlamentti käyttää merkittävää valtaa asenteiden muuttamiseksi. Toivakan mukaan Euroopan Unioniin kuuluu kirjava joukko erilaisia valtioita, mutta olemassa olevia tasa-arvo- ja ihmisoikeusongelmia ei voi hyväksyä historiallisiin ja kulttuurisiin syihin vedoten. Toivakka muistuttaa, että tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat yleisinhimillisiä arvoja, jotka ylittävät valtioiden, sukupuolten ja kansallisuuksien rajat.

"Ihmisoikeudet ovat samat kaikille. Parlamentti ei voi jättää tekemättä päätöksiä ja ummistaa silmiään siltä, jos jäsenvaltioissa kävellään meille kaikille kuuluvien oikeuksien yli. Millään kansallisvaltiolla ei ole sellaista päätöksenteko-oikeutta," Toivakka sanoo.

  • 10.03.2014

Julkaisu arkisto