Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Keskustelu kuntarakenteen toteutuksesta alkaa

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmä luovutti selvityksensä hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle tänään. Selvitys on vasta ehdotus kuntarakenteeksi. Nyt aloitetaan keskustelut ehdotuksen toteutuksesta. Kuntapäättäjien on vastuullisesti katsottava pidemmälle tulevaisuuteen, jotta palvelut nopeasti ikääntyvässä maakunnassamme voidaan turvata.

Työryhmän ehdotuksen lähtökohtana on elinvoimaisen kuntarakenteen muodostaminen, joka kykenee turvaamaan peruspalvelujen järjestämisen ja vastaisi ihmisten arjen elinpiiriä. Nykyisellä kuntarakenteella ei ole edellytyksiä vastata lähivuosien suuriin haasteisiin. Työryhmän esityksellä pyritään vahvistamaan myös kuntien taloutta ja taloudellista liikkumavaraa sekä erityisesti turvaamaan osaavan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön rekrytointi.

Etelä-Savo on yksi eniten väestöä menettänyt maakunta. Lisäksi maakunnan väestö ikääntyy ja palveluiden tarve tulee kasvamaan. Nyt on mietittävä, miten turvaamme ihmisten peruspalvelut ja osaavan henkilöstön saatavuuden. On päätettävä ripustaudummeko tuttuihin ja turvallisiin rakenteisiin vai turvaammeko palvelut.

Pallo on nyt kunnilla. Kannustan omaehtoisuuteen ja yhteistyöhön. Kuntalaisten hyvinvoinnin tulee olla meidän päättäjien ykköshuolenaihe.

  • 08.02.2012

Julkaisu arkisto