Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kunta- ja soteuudistus etenevät rintarinnan

 

 Hallitus päätti kehysriihessä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen selkeästä etenemisestä. Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen.

 

”Vahvat peruskunnat tulevat vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Kuntien koko vaikuttaa siihen, miten vaativia sote-palveluita kunta voi järjestää. Uudistuksella varmistetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat edelleen osa kunnallista demokraattista hallintoa, eikä sen ulkopuolella. Samalla sote-palvelut linkittyvät osaksi mm. rakentamista, liikennettä ja kulttuuri- ja sivistyspalveluita. Tämä on arvokas suomalainen kokonaisuus”, Toivakka kertoo.

 

Nyt annetut kriteerit antavat selvän linjan palvelurakenteen muodostamisesta uudistuvassa kuntakentässä.  Kuntien selvitystyöhön tulee merkittävästi lisätietoa.

 

”Väestöpohjakriteerien avulla määritellään kuinka paljon palveluiden järjestämisvastuuta kunnilla on. Nykytilanteessa kaikilla kunnilla on samantasoinen palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu Helsingistä Utsjoelle. Tämän lisäksi on kuntayhtymähimmeleitä ja sairaanhoitopiirejä. Nyt tehtävän uudistuksen kirkkaana päämääränä on vähentää hallintoa, parantaa palveluita ja tuoda läpinäkyvyyttä päätöksentekoon. Erityisesti perusterveydenhuolto ja lähipalvelut tarvitsevat vahvistusta. Lääkäriin on päästävä, kuntoutukseen on oltava resursseja ja terveyskeskukset avoinna”, Toivakka jatkaa.

 

”Vaativammat sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan järjestämään pääsääntöisesti vastuukuntamallin pohjalta. Vastuukuntina voivat toimia maakuntien keskuskaupungit ja luontaisiin työssäkäyntialueisiin perustuvat vahvat kunnat, joilla on riittävä kantokyky. Vastuukuntamalli varmistaa palveluiden saumattoman järjestämisen.  Kun joku kantaa vastuuta, on rakenteiden ja palveluiden suunnittelu helpompaa”, Toivakka kertoo.

 

”Sairaanhoitopiirit hallinnollisena mallina poistuvat, mutta sairaalat eivät poistu mihinkään. Vaativampien sote- palveluiden järjestämiseksi luodaan vahvoihin kuntiin perustuva malli. Nyt valmisteltu malli vähentää tehokkaasti päällekkäistä hallintoa ja virtaviivaistaa palveluiden tuotantoa. Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole erillinen saareke, vaan kuntien ydintoimintoja”, Toivakka lisää.

  • 21.03.2013

Julkaisu arkisto