Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Nuorten naisten perusteettomille pätkätöille piste

Nuorilla naisilla on miehiä suurempi riski ajautua erityisesti työuran alkuvaiheessa pätkätöihin, sillä työnantajat joutuvat usein tekemään kulisseissa riskiarviointeja nuorten naisten kohdalla mahdollisen perheen perustamisen vuoksi. On todettu, että pätkätöitä tekevät naiset hankkivat vähemmän lapsia ja ovat joutuneet lykkäämään lasten hankintaa sekä hankkivat toivomaansa vähemmän lapsia.

Vanhemmuuden kustannukset pitäisi tulevaisuudessa tasata myös yritysten kannalta tasapuolisemmin. Vanhempainvapaista koituvat kustannukset kohdistuvat useimmiten naisyrityksille sekä naisvaltaisille aloille. Nettokustannus yhtä äitiä kohti on työnantajalle kutakuinkin vakio. Vanhemmuuden kustannusten suhteellinen osuus onkin työnantajalle sitä suurempi, mitä pienempi yritys on. Vanhempainvapaat pitää rakentaa joustavimmiksi, jolloin isillä olisi tasapuolinen mahdollisuus valita vanhempainvapaa.

Vanhemmuuden kustannusten jakaminen parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla, mutta samalla se kohtelisi yrityksiä tasapuolisemmin ja loisi edellytyksiä kasvulle. Pk-yritykset uskaltaisivat nykyistä paremmin palkata uusia työntekijöitä, kun taloudellinen riski pienenee.

  • 16.04.2012

Julkaisu arkisto