Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan

Hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Tärkeintä uudistuksessa on turvata tekijöiden oikeus yksityisestä kopioinnista aiheutuvan haitan korvaukseen ja talouskasvun tukeminen.

Hyvitysmaksujärjestelmän perusta on yksityisestä kopioinnista aiheutuvan haitan korvaaminen teosten tekijöille. Nykyinen järjestelmä on hullunkurinen siinä, että keräystuotto kasvaa laitekannan uusiutuessa, ei kopioinnin ja haitan lisääntyessä.   

Hyvitysmaksutulojen pitäisi kohdata paremmin itse tekijät ja taiteilijat. On tärkeää, että Suomeen luotava uusi hyvitysmaksujärjestelmä kannustaa talouskasvuun, luovuuteen ja kansainväliseen yrittäjyyteen.                           

Toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden ennakoidaan tuottavan saman talouskasvun Euroopassa kuin mitä sisämarkkinoita luotaessa saavutettiin. Hyvitysmaksujärjestelmän onkin tuettava sisämarkkinoiden syntymistä eikä estettävä sitä.

Tällä hetkellä jokaisella maalla Euroopassa on oma hyvitysmaksujärjestelmä. Iso-Britannia ei kerää hyvitysmaksua ja Espanja on juuri luopunut siitä. Esimerkiksi eurooppalaisille markkinoille yrittävän, musiikkia tuotteissaan käyttävän yrityksen tulee ensin neuvotella yhteensä noin sadan tahon eli jokaisen maan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa oikeuksista ennen kuin voi ryhtyä kaupankäyntiin. Eurooppalaisten, toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden puuttumisen on arvioitu maksavan 500 miljardia euroa eli 4 prosentin BKT:n kasvua vastaavan verran seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Nykyjärjestelmä ei ole eurooppalaisittain optimaalinen, vaan haittaa talouskasvua, joka ei ole hyödyksi tekijöille eikä kansantalouksille. Tarvitsemme Eurooppaan talouskasvua byrokratian sijaan.                            

Hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistä selvittänyt Markus Leikola luovutti tänään esityksensä kulttuuriministerille.

  • 10.05.2012

Julkaisu arkisto