Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

E-reseptin eduskuntakäsittelyssä lääkärin työtä helpottavia muutoksia

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Lenita Toivakka on tyytyväinen, että sosiaali- ja terveysministeriö teki valiokunnan ja monien asiantuntijoiden esittämät tarpeelliset muutokset e-reseptilakiin. Muutosten tarkoituksena on huomioida lääkärin mahdollisuus auttaa potilasta entistä paremmin e-reseptin käyttöönoton yhteydessä.

Merkittävimpiä muutoksia, jotka helpottavat terveydenhuollon ammattihenkilökunnan työtä, ovat siirtymäaikojen pidentäminen ja yksittäisten lääkärien ja pienten lääkäriasemien reseptirajan nostaminen. Potilaan kannalta on olennaista, että hän saa tarvitsemansa lääkkeen mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti.

”On tärkeää, että siirtymäaikoihin tehtiin pidennyksiä, jotta järjestelmämuutokset ehditään varmasti tehdä. Ne yksityisten palvelujen antajat, jotka laativat enintään 5 000 lääkemääräystä vuodessa, voivat laatia kirjallisesti, puhelimitse ja telefax-lääkemääräyksenä 1.1.2017 saakka. Velvollisuus laatia lääkemääräykset sähköisesti tulee voimaan yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja niiden tiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien osalta 1.1.2015. Pienten yksiköiden kohdalla siirtymäaikaa lykättiin siis vuodella ja yksityisten yksiköiden kohdalla 9 kuukaudella”, Toivakka kertaa.

”Siirtymäajan jälkeenkin voi poikkeustilanteissa jatkossakin käyttää puhelin – ja paperireseptiä. ”

”Myös reseptirajaa nostettiin. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan reseptiraja olisi ollut 500 kappaletta. Asiantuntijapalautteen perustella raja nostettiin 5 000 reseptiin. Tämä on erittäin järkevä muutos”, Toivakka sanoo.

”Pidän valiokunnan tavoin tärkeänä, että kaikille lääkäreille turvataan kohtuuhintainen mahdollisuus sähköisen järjestelmän käyttämiseen myös selain- ja mobiililaitteilla. Se on lääkäreiden ja potilaiden etu”, Toivakka katsoo.

”E-reseptin käyttöönotolla on tarkoitus ennen kaikkea edistää hoi­don jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta sekä vähentää lääkkeiden väärinkäyttöä”, Toivakka päättää.

  • 25.02.2014

Julkaisu arkisto