Kuka auttaa päihdeongelmaista nuorta ?

Kuka auttaa päihdeongelmaista nuorta ?

 

Joulun alla Länsi-Savossa julkaistu mielipidekirjoitus oli karua luettavaa, varsinkin kun kirjoittajina olivat nuorten arjessa toimivat arvostetut ammattilaiset. Mikkelissä toimineen Mixstopin lakkauttaminen muutama vuosi sitten herätti jo tuolloin huolestunutta keskustelua.

Kun toiminta päättyi, kaupungissa samanaikaisesti panostettiin ehkäisevään päihdetyöhön ns. neppari-toiminnan" avulla. Resurssointi on ollut pienempää, mutta kuitenkin on tarjottu nuorille matalan kynnyksen vastaanottoa sekä tehty ehkäisevää päihdetyötä mm. koulujen kanssa. Vastaanottotyötä ei kuitenkaan ole pystytty tekemään riittävästi, näin olen ymmärtänyt. Tällä hetkellä nuorille on ostettu vastaanottopalveluita mm. entiseltä Mixstopin työntekijältä

Juuri nyt on käynnistynyt päihdeselvitystyö ja uusi sosiaalijohtajamme  on luomassa uudentyyppistä päihdetyön toimintamallia. Mukana työssä on myös A-klinikan johtaja. Tavoitteena on luoda nuorten matalan kynnyksen päihdepalvelut toimivimmiksi. Nyt on tärkeää, että suunnittelutyö tehdään hyvin ja toiminta saadaan juurruttetua Mikkelin pysyväksi toiminnaksi. Toiminta ei voi olla hankerahoituksen varassa.

Nuorten ehkäisevää päihdetyötä kehitettäessä täytyy edistää sekä valistustyötä että riskinuorille suunnattua päihde- ja huumetyötä. Valistustyön tavoitteena on siirtää päihteiden käytön alkamisikää ja varoittaa alkoholin, tupakan ja huumeiden vaaroista sekä seurauksista. Tätä työtä tehdään tälläkin hetkellä Mikkelissä käsitykseni mukaan melko paljon. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät kaupungin osaajien lisäksi monet järjestöt, kuten MLL seudullamme mm. erityisen ehkäisevän päihdehankkeen avulla.

Kuitenkin käsitykseni on se, että meillä ei ole riittävän vaikuttavaa nuorille suunnattua päihdetyötä tällä hetkellä. On hyvä, että selvitystyö on käynnistynyt ja sen tekijöinä ovat todelliset osaajat. Tällä hetkellä ketju ei toimi ja hajanaisia, toisistaan erillään olevia toimijoita on paljon. On tärkeää, että koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on tiiviisti mukana , samoin koulut. Opettajat ovat usein kovasti erillään nuorten arjesta, huomataanko siellä ongelmia?  Nuorille suunnattu päihdetyö on yhteistyötä ,johon tarvitaan kaikki nuorten kanssa toimivat mukaan, myös vanhemmat. Nuorten ehkäisevä päihdetyö on myös asenteiden muokkausta. Allianssin tutkimuksen mukaan omat vanhemmat välittävät neljännesosan nuorten käyttämästä alkoholista!!!

Tarvitsemme mielestäni osuvampaa  ehkäisevää päihdetyötä, jota suunnataan niin nuorille  kuin heidän vanhemmilleen. Tarvitsemme myös Mixstopin kaltaista matalan kynnyksen palvelua, jonne riskikäyttäjät ja pahoinvoivat nuoret voidaan ohjata saamaan apua. On varmaa, että tarvitsisimme paikkaa, jonne vanhemmat voivat olla yhteydessä, kun itse eivät enää nuoren kanssa pärjää. Tukea tarvitsevat myös ne, jotka työssään kohtaavat päihteitä ja huumeita käyttäviä riskinuoria. Nämä nuoret tarvitsevat hoidontarpeen arviointia sekä sosiaalialan ammattilaisten apua. Parasta olisi, että päihde- ja huumetyötä tehtäisiin nykyisten peruspalvelujen sisällä, niiden palvelujen, joita nuoret jo nyt osaavat käyttää.

Huolissani olen kuitenkin siitä, ketkä aikuiset yhteiskunnassamme ovat niitä, joilla kellot alkavat soida silloin, kun nuori tarvitsee apua...Tähän ei mikään uusi palvelu tuo ratkaisua vaan tähän tarvitaan nuorta lähellä olevien aikuisten välittämistä ja jaksamista

Jaa artikkeli

Kommentit (45)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto