Suomi tukee naisten ja tyttöjen oikeuksia

Suomi tukee naisten ja tyttöjen oikeuksia

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Kautta vuosien tänä päivänä on kunnioitettu tasa-arvon edistämisessä tehtyjä saavutuksia ja herätetty keskustelua naisten asemaan vaikuttavista tasa-arvohaasteista.

Suomella on pitkät perinteet tasa-arvon edistämisessä. Olemme vuosi toisensa jälkeen tulleet kansainvälisissä tasa-arvovertailuissa maailman kärkijoukkoon. Naisten ja tyttöjen asemaa parantavaa työtä tehdään täällä Suomessa, mutta myös osana kehityspolitiikkaa yhteistyössä kumppanimaittemme ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Maailmalla tiedetään, että sukupuoltenväliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat Suomelle tärkeitä ja niihin kiinnitetään huomiota yhteistyössä. Pidän itse aina esillä sitä, miten naisten aseman parantaminen on ollut keskeistä Suomen omassa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä.

Muutama viikko sitten julkaistussa Kehityspoliittisessa selonteossa määritellään Suomen kehityspolitiikan suunta tälle hallituskaudelle. Naisten ja tyttöjen oikeuksien parantaminen on jatkossakin hyvin keskeisessä asemassa yhtenä neljästä painopisteestä.

Suomen kehityspolitiikka tukee naisten ja tyttöjen kouluttautumista sekä heidän ammattitaitonsa kehitystä. Kouluttautuneet naiset ja tytöt pystyvät paremmin ansaitsemaan oman toimeentulonsa, hankkimaan tietoa sekä vaikuttamaan yhteiskuntaan.

Tuemme myös naisten ja tyttöjen lisääntynyttä osallistumista poliittiseen päätöksentekoon ja taloudelliseen toimintaan. Naisten aseman kannalta on tärkeää, että naiset voivat vaikuttaa yhteiskuntiensa tilaan ja talouteen, ja tästä hyötyvät merkittävästi myös yhteiskunnat ja taloudet: kaikkien panosta tarvitaan.

Suomi tukee lisäksi myös tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä sekä elää väkivallasta ja hyväksikäytöstä vapaata elämää. Naisiin kohdistuva väkivalta, haitalliset perinteisiin perustuvat käytännöt kuten lapsiavioliitot ja tyttöjen sukupuolielinten silpominen, sekä rajalliset mahdollisuudet ehkäistä ei-toivottuja raskauksia ovat edelleen vakavia tasa-arvohaasteita, joiden kitkeminen vaatii pitkäjänteistä ja vakaata yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön lisäksi Suomi tukee tyttöjen ja naisten asemaa mm. yleisrahoituksella YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenille, YK:n väestörahasto UNFPA:lle sekä YK:n lastenrahastolle Unicefille. Nämä strategiset kumppanit tukevat laaja-alaisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia – tukemalla hyvää kansainvälistä ja kansallista politiikkaa, joka tukee tasa-arvoa sekä tarjoamalla mahdollisuuksia koulutuksen, toimeentulon ja kriittisten peruspalveluiden muodossa.

Suomen tuki on ollut myös merkittävää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus –toimeenpanossa. Naisten suojelu konfliktitilanteissa sekä naisten osallistuminen rauhanneuvotteluihin ja -rakennukseen ovat tärkeitä elementtejä kestävän rauhan saavuttamiseksi.

Suomi tahtoo olla kehityspolitiikallaan tukemassa kehitystä, jossa naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet toteutuvat.  Hyvää kansainvälistä naistenpäivää kaikille!

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Jaa artikkeli

Kommentit (43)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto