Meidän on valittava turvallisuus

Meidän on valittava turvallisuus

Puolustusministeriön asettaman työryhmän tänään luovuttamassa mietinnössä ehdotetaan, että Suomeen luotaisiin tiedustelua koskeva lainsäädäntö. Nykytilanteessa meillä ei ole asiaa sääteleviä lakeja.

Ryhmän mukaan tiedustelua olisi valvottava sekä oikeudellisesti että parlamentaarisesti, eikä eritystoimijoille ehdoteta velvollisuutta luovuttaa salausavaimia tai asentaa ohjelmistoihin ja laitteistoihin niinikutsuttuja takaportteja.

Tietoliikennetiedustelulla tarkoitetaan Suomen rajat ylittävissä tietoliikennekaapeleissa liikkuvaan tietoliikenteeseen kohdistuvaa tiedustelua, jolla hankitaan tietoa Suomen kansallista turvallisuutta vaarantavista uhista.

Pidän työryhmän esitystä erittäin tervetulleena. Maailma muuttuu ja lainsäädännön on seurattava perässä. On tärkeää, että viranomaisilla on riittävät keinot havaita ja torjua turvallisuusuhkia ennakolta. Me emme suinkaan elä lintukodossa, vaan meidän on suhtauduttava turvallisuuskysymyksiin riittävällä vakavuudella. Hyvä että asiaa on nyt selvitetty ja lainsäädännön puutteet kartoitettu.

Valtion tehtävä on taata sekä ihmisten yksityisyyden suoja että turvallisuus. Asiaaa arvioitaessa on myös kiinnitettävä huomiota erityisesti yhteiskunnan digitalisoitumiseen ja yritysten toimintaedellytyksiin.

Mutta jos joudutaan valitsemaan, mitä painotetaan, meidän on valittava turvallisuus. Ajantasaisella tiedustelulla pystytään kartoittamaan ja torjumaan uhkia ennakolta. Esimerkiksi Ruotsin suojelupoliisi on kertonut torjuneensa useita uhkia tietoliikennetiedusteluna avulla. Turvallisuudelle ei voi laskea hintaa. Se on korvaamatonta.

Uhkien havaitseminen on tärkeää, mutta sen pitää ehdottomasti tapahtua tiukassa parlamentaarisessa ja oikeudellisessa valvonnassa. Perustuslakia, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja EU-lainsäädäntöä on kunnioitettava.

Puolustusministeriön tutkimuksen mukaan tietoliikennetiedustelu ei ole vaikuttanut investointeihin – esim. datakeskuksiin - Ruotsissa. Ei ole syytä epäillä, että se vaikuttaisi Suomessakaan. Pitkällä tähtäimellä turvallinen toimintaympäristö, jossa viranomaisilla on mahdollisuus puuttua kansallista turvallisuutta uhkaaviin ulkopuolisiin uhkiin lisää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.  

Työryhmän mietintö on luettavissa puolustusministeriön verkkosivuilta.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto