Vaikka kipeetä tekee, muutos on aina mahdollisuus

Vaikka kipeetä tekee, muutos on aina mahdollisuus

Puolustusvoimauudistus iskee rajusti monen paikkakunnan hyvinvointiin. Uudistuksen myötä kuusi joukko-osastoa joudutaan lakkauttamaan. Lakkautuksen kohteena ovat myös sotilassoittokunnat, joiden määrä vähenee kolmestatoista kuuteen. Soittokunnan lakkautus kohdistuu omaan kotimaakuntaani ja on raskas isku alueen kulttuurielämälle. Soittokunnan merkityksen ja roolin on oikeastaan vasta nyt ymmärtänyt. Pienellä paikkakunnalla, jossa kulttuuritoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä, yhden merkittävän kumppanin vaikeudet kohdistuvat kipeästi vilkkaaseen kulttuurielämäämme.

Puolustusvoimauudistuksen tarve on linjattu eduskunnassa jo 2009 selonteossa. Syynä ovat pienemmät asevelvollisten ikäluokat. Arvioiden mukaan maassamme olisi jo muutaman vuoden päästä noin 1500 tyhjää sänkyä varuskunnissa ympäri Suomen. Myös turvallisuusuhkien muuttuminen pakottaa uusimaan puolustuksen työkaluja ja panostuksia tarvitaan uuteen kalustoon. Tavoitteeena on Suomen puolustuskyvyn turvaaminen pienemmillä joukoilla ja matalammilla kustannuksilla.

On kuitenkin todettava, että Säätytalolla hallitusneuvotteluissa maanpuolustukseen lopulta kohdennetut säästöt tuntuivat monen kokoomusvaikuttajan mielissä todella rankoilta ja kohtuuttoman suurilta. Kymmenen prosenttia pois määrärahoista kehyskauden aikana vaatii hallitukselta nyt ripeitä toimia. Jostain syystä vasemmistopuolueet näkivät valtiontalouden säästötalkoissa maanpuolustuksen muita vaihtoehtoja helpompana kohteena. Tähän oli, kun kompromisseja haettiin, maanpuolustushenkisten kokoomuslaisten tyytyminen.

Puolustusvoimista poistuu vuoteen 2015 mennessä 2200 työpaikkaa. Noin 2000 työpaikkaa siirtyy toiselle paikkakunnalle. Tämä on todella raju ja nopea muutos, joka vaikuttaa monen suomalaisen elämään. Valtion onkin kannettava vastuunsa tässä vaikeassa tianteessa, jonka monet paikkakunnat ja perheet yllättävän nopeasti kohtaavat. Konkreettinen valmistautuminen rakennemuutosten tukemiseeen on jo aloitettu.

Uudistuksen linjauksia on valmisteltu parlamentaarisella yhteistyöllä, mutta päätökset lakkautettavista varuskunnista ja soittokunnista on tehty puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä. Näin siitä syystä, että päätökset haluttiin tehdä maanpuolustuksen kannalta mahdollisimman oikein ja mahdollisimman vähän aluepoliittisin perustein.

Kansanedustajia on arvosteltu siitä, että emme paikallislehtiemme palstoilla puolusta maakuntaamme ja vastusta julkisesti puolustusministeriön päätöstä lakkauttaa Savon sotilassoittokunta. Minua on myös vaadittu useaan kertaan allekirjoittamaan adressi, joka vastustaa soittokunnan lakkauttamista. Kansanedustajana en ole allekirjoitattanut enkä aio jatkossakaan allekirjoittaa adresseja. Tulkitsen, että ne on osoitettu myös minulle. Kansanedustajana teenkin maakunnan edunvalvontatyötä keskustelemalla niiden vaikuttajien ja tahojen kanssa, jotka päätöksiä tekevät ja erityisesti silloin, kun päätöksiä vasta valmistellaan. Edunvalvontatyötä ei myöskään tehdä tehokkaasti mesoamalla maakuntalehtien sivuilla.

Tässä vaiheessa on puolustusvoimista hyvin voimakkaasti viestitty, että päätökset paikkakuntien osalta on jo tehty. Toki edelleen teen kaiken voitavani Soittokunnan puolesta. Olen myös  erittäin iloinen, että adressiin on kertynyt niin paljon arvokkaita nimiä. Meidänkin perheestä on adressiin osallistuttu.  Erittäin lämpimästi haluan tukea myös entisen kollegani Olli Nepposen aloitetta perinnesoittokunnan perustamisesta.

Ex-kansanedustaja Nepposen aiempaa hyvää työtä on nyt puolustusvoimien myllerryksessä syytä kiittää. Vaikka Savon Prikaatin lakkauttaminen oli raju isku Mikkelille, näin jälkeenpäin tarkasteltuna oli ajoitus kuitenkin optimaalinen. Saimme Maavoimien esikunnan ja samaan aikaan kaupungissamme lähti valtava positiivinen kehittämisen kierre liikkeelle. Emme jääneet surkuttelemaan menetystä vaan mikkeläiset päättäjät, yrittäjät ja virkamiehet halusivat näyttää, että nyt on aika kääriä hihat. Työtä tehtiin määrätietoisesti ja hyvässä yhteistyössä. Tulokset näkyvät uudistuneena, palkittuna kaupunkikeskustana. Mikkeli kelpaakin malliksi monille paikkakunnille, jotka uudistuksen ja lakkautusten kohteeksi nyt joutuvat.  Muutos on aina myös mahdollisuus.

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto